Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Čurlej, PhD.
Identifikačné číslo: 1177
Univerzitný e-mail: jozef.curlej [at] uniag.sk
 

     
     
Výučba          Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Andrašková
Bezpečnosť produkcie surovín a potravín vo vzťahu k priemyselnej činnosti
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Andrašková
Stanovenie zmien v textúre prsnej svaloviny kurčiat vplyvom skladovania a tepelnej úpravy inštrumentálnymi metódami
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Banas
Glutaman sodný v potravinách a jeho vplyv na zdravie a bezpečnosť konzumenta
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Briedová
Stanovenie texturálnych zmien chleba vplyvom starnutia
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lenka Briedová
Výskyt kampylobaktera v potravinách v rámci EÚ za roky 2006-2010
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Štefan Citara
Metódy hodnotenia texturálnych parametrov u čerstvých a spracovaných potravín
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Gašper
Analýza texturálnych parametrov prsnej svaloviny kurčiat pri rôznych podmienkach prípravy a skladovania, vo vzťahu ku kvalite produktu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Gašper
Hlásenia v RASFF o prítomnosti reziduí pesticídov v potravinách v rokoch 2005-2009
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Grznárová
Opatrenia RASFF spojené s nedostatkymi v používaní aditívnych látok v potravinách, identifikované v rámci vykonávaných kontrol na území Slovenskej republiky za roky 2009-2011
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Dominika Grznárová
Opatrenia RASFF spojené s nedostatkymi v používaní aditívnych látok v potravinách, identifikované v rámci vykonávaných kontrol na území Slovenskej republiky za roky 2009-2011
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gabriela Gyuránová
Perspektívy využitia prírodných potravinových aditív
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Gyuránová
Texturálne vlastnosti potravín v súvislosti s rozdielnou kvalitou
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Veronika Horňáčeková
Nedostatky v označovaní prítomnosti alergénnych prvkov v potravinách vyskytujúcich sa na Slovenskom trhu identifikované prostredníctvom RASFF za roky 2009-2011
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Veronika Horňáčeková
Nedostatky v označovaní prítomnosti alergénnych prvkov v potravinách vyskytujúcich sa na Slovenskom trhu identifikované prostredníctvom RASFF za roky 2009-2011
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Patrícia Kellnerová
Dusičnany a dusitany v potravinách v súvislosti s otázkou ochrany zdravia spotrebiteľa
marec 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zora Luptáková
Analýza rizika využitia obalových materiálov pre potravinársky priemysel
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Barbora Markušová
Alternatíva konvenčnej produkcie mäsa cestou využitia kmeňových buniek
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Markušová
Porovnanie texturálnych ukazovateľov vybraných vzoriek šunky inštrumentálnymi metódami
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Anita Molnárová
Možnosti využitia nanotechnológií pri výrobe obalových materiálov v potravinárstve
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Ondková
Hlásenia o výskyte nepovolených látok v potravinách umiestnených na trhu Slovenskej republiky, identifikované vo výročných správach rýchleho výstražného systému za roky 2007-2011
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Ondková
Zmeny v textúre medu vo vzťahu k tepelnému ošetreniu
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikoleta Oravičková
Hlásenia v RASFF o výskyte mykotoxínov v potravinách v rokoch 2005-2009
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nikoleta Oravičková
Texturálne parametre stehennej svaloviny kurčiat pri rôznych podmienkach prípravy a skladovania, vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Pastyrik
Texturometrické vlastnosti spišských a bratislavských párkov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Petrušová
Zmeny u vybraných ukazovateľov stehennej svaloviny hovädzieho dobytka rôzneho pôvodu
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Matej Polák
Alternativne metódy redukcie zastúpenia soli v mäsových výrobkoch
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Veronika Sekuciová
Prežívateľnosť probiotických kultúr v potravinách počas výroby a skladovania
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Veronika Sekuciová
Prežívateľnosť probiotických kultúr v potravinách počas výroby a skladovania
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Sojka
Hodnotenie kvality produkcie párkov s podielom mäsovej zložky min. 40% pomocou texturometrických analýz
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Bettina Szabó
Využitie rastlinných extraktov na zlepšenie vybraných vlastností u mäsových produktov určených na priamu spotrebu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lilla Szvorák
Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnosti
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Gabriel Šimon
Ťažké kovy ako rizikový faktor v potravinách identifikovaný prostredníctvom RASFF
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Samson Škrada
Využitie bionanočastíc pri výrobe potravín
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Škvarkovský
Porovnanie kvality a bezpečnosti mäsových klobás s rozdielnym zložením za pomoci texturometrických hodnotení
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Matúš Štefaňák
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Trepáč
Probiotické mäsové produkty a výživa ľudí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Viktória Uramová-Hricková
Akceptácia potravín so zníženým obsahom soli zo strany spotrebiteľa
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Závadová
Stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov chleba v súvislosti s technológiou výroby
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná