Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Čurlej, PhD.
Identifikačné číslo: 1177
Univerzitný e-mail: jozef.curlej [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Andrašková
Bezpečnosť produkcie surovín a potravín vo vzťahu k priemyselnej činnosti
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Andrašková
Stanovenie zmien v textúre prsnej svaloviny kurčiat vplyvom skladovania a tepelnej úpravy inštrumentálnymi metódami
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Banas
Glutaman sodný v potravinách a jeho vplyv na zdravie a bezpečnosť konzumenta
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Briedová
Stanovenie texturálnych zmien chleba vplyvom starnutia
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Briedová
Výskyt kampylobaktera v potravinách v rámci EÚ za roky 2006-2010
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Štefan Citara
Metódy hodnotenia texturálnych parametrov u čerstvých a spracovaných potravín
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Gašper
Analýza texturálnych parametrov prsnej svaloviny kurčiat pri rôznych podmienkach prípravy a skladovania, vo vzťahu ku kvalite produktu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Gašper
Hlásenia v RASFF o prítomnosti reziduí pesticídov v potravinách v rokoch 2005-2009
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Grznárová
Opatrenia RASFF spojené s nedostatkymi v používaní aditívnych látok v potravinách, identifikované v rámci vykonávaných kontrol na území Slovenskej republiky za roky 2009-2011
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Dominika Grznárová
Opatrenia RASFF spojené s nedostatkymi v používaní aditívnych látok v potravinách, identifikované v rámci vykonávaných kontrol na území Slovenskej republiky za roky 2009-2011
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Gyuránová
Perspektívy využitia prírodných potravinových aditív
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Gyuránová
Texturálne vlastnosti potravín v súvislosti s rozdielnou kvalitou
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Horňáčeková
Nedostatky v označovaní prítomnosti alergénnych prvkov v potravinách vyskytujúcich sa na Slovenskom trhu identifikované prostredníctvom RASFF za roky 2009-2011
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Veronika Horňáčeková
Nedostatky v označovaní prítomnosti alergénnych prvkov v potravinách vyskytujúcich sa na Slovenskom trhu identifikované prostredníctvom RASFF za roky 2009-2011
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrícia Kellnerová
Dusičnany a dusitany v potravinách v súvislosti s otázkou ochrany zdravia spotrebiteľa
marec 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Zora Luptáková
Analýza rizika využitia obalových materiálov pre potravinársky priemysel
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Markušová
Alternatíva konvenčnej produkcie mäsa cestou využitia kmeňových buniek
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Markušová
Porovnanie texturálnych ukazovateľov vybraných vzoriek šunky inštrumentálnymi metódami
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Ondková
Hlásenia o výskyte nepovolených látok v potravinách umiestnených na trhu Slovenskej republiky, identifikované vo výročných správach rýchleho výstražného systému za roky 2007-2011
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Ondková
Zmeny v textúre medu vo vzťahu k tepelnému ošetreniu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikoleta Oravičková
Hlásenia v RASFF o výskyte mykotoxínov v potravinách v rokoch 2005-2009
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Oravičková
Texturálne parametre stehennej svaloviny kurčiat pri rôznych podmienkach prípravy a skladovania, vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti produktu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Pastyrik
Texturometrické vlastnosti spišských a bratislavských párkov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Petrušová
Zmeny u vybraných ukazovateľov stehennej svaloviny hovädzieho dobytka rôzneho pôvodu
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Matej Polák
Alternativne metódy redukcie zastúpenia soli v mäsových výrobkoch
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Veronika Sekuciová
Prežívateľnosť probiotických kultúr v potravinách počas výroby a skladovania
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Sekuciová
Prežívateľnosť probiotických kultúr v potravinách počas výroby a skladovania
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Sojka
Hodnotenie kvality produkcie párkov s podielom mäsovej zložky min. 40% pomocou texturometrických analýz
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Bettina Szabó
Využitie rastlinných extraktov na zlepšenie vybraných vlastností u mäsových produktov určených na priamu spotrebu
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriel Šimon
Ťažké kovy ako rizikový faktor v potravinách identifikovaný prostredníctvom RASFF
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Michal Samson Škrada
Využitie bionanočastíc pri výrobe potravín
marec 2020Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Škvarkovský
Porovnanie kvality a bezpečnosti mäsových klobás s rozdielnym zložením za pomoci texturometrických hodnotení
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Trepáč
Probiotické mäsové produkty a výživa ľudí
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Závadová
Stanovenie kvalitatívnych ukazovateľov chleba v súvislosti s technológiou výroby
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná