Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Identification number: 1178
University e-mail: drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Management (FEM)
rektorát - adm.centrum - Rector of the SAU (R)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Áčová
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Áčová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Adamčíková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranej spoločnosti
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Rebeka Ambrus
Manažment výroby vo vybranej spoločnosti
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Augustínová
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Valéria Baginová
Odraz diverzity pracovnej sily v organizačnej kultúre vybraného podnikateľského subjektu
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Valéria Baginová
Vplyv osobnosti manažéra na podnikovú kultúru
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikoleta Balážová
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Baláž
Plánovanie vo vybranej organizácii
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Baláž
Realizácia manažérskych funkcií vo vybranej spoločnosti
April 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Baráthová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Baráthová
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Bartoš
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klaudia Belovičová
Manažment diverzity z pohľadu zamestnancov vybraných podnikov v SR
May 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Benkovič
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Benkovič
Zhodnotenie aplikácie motivačných faktorov vo vybranej spoločnosti
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dominika Bírová
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
June 2020Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Bírová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Boďová
Teória a metodológia firemného plánovania
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Čamborová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Čavojský
Agilné metódy manažmentu testovania softvéru
May 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Čičmanová
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Činčurová
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
April 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Činčurová
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Čižmariková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Čunderlíková
Manažment výroby vo vybranej organizácii
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Alexandra Decsiová
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Didiová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Dobiš
Význam motivácie v práci manažéra
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Drgoňová
Vybrané aspekty kontroly v organizácii
May 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Drgoňová
Zhodnotenie výkonu kontroly vo vybranom podniku
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Dunaj
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Dunaj
Systém hodnotenia zamestnacov vo vybranom podniku
May 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Egyudová
Vybrané problémy plánovania v organizácii
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Filová
Teória a metodológia firemného plánovania
May 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bianca Fótyiková
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrícia Furková
Manažment výroby vo vybranej spoločnosti
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Gontkovičová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondrej Hano
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Hanová
Súčasné trendy vo vzdelávaní riadiacich pracovníkov
May 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľubomír Hlavina
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
May 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hodál
Zhodnotenie diversity managementu vo vybranom podniku
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Darina Hodošková
Plánovanie vo vybranej organizácii
May 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Hubináková
Plánovanie výroby vo vybranom podniku
May 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Chalupka
Marginalizované skupiny na trhu práce SR
May 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Ibos
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
April 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Jakabová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Jakabová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Milan Jankov
Zákaznícke preferncie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SR
May 2020Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Terézia Jozefíková
Plánovanie vo vybranom podnikatelskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Juríková
Riadenie talentov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Juríková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Kababik
Vplyv financovania z eurofondov na riadenie podniku
May 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erik Kinče
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
May 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Erik Kinče
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
May 2020Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Filip Kokoška
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
May 2020Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Konárová
Plánovanie vo vybranej organizácii
May 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Kóňová
Vplyv financovania z eurofondov na riadenie podniku
May 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Kopčeková
Riadenie talentov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Košiarčiková
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Kováčiková
Talent manažment vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Katarína Krajancová
Riadenie diverzity vo vybranej organizácii
May 2020Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Kuchyneková
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
April 2018Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tatiana Kukučková
Zákaznícke preferencie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SR
May 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tatiana Kukučková
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
May 2018Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Kúšiková
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Kušnír
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Lauková
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Lettrich
Využívanie fondov EU a ich vplyv na rozvoj a riadenie poľnohospodárskeho podniku
May 2013Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Lettrich
Zhodnotenie plánovania vo vybranej organizácii
May 2011Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Lhotová
Zhodnotenie výkonu plánovania vo vybranom podniku
May 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Lopúchová
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
May 2019Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Macurová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Macurová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Mačugová
Environmentálny manažment vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Marečková
Plánovanie vo vybranej organizácii
April 2016Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Marečková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zdenka Michalenková
Plánovanie vo vybranej organizácii
May 2019Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Michalička
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku
September 2022Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimíra Michňová
Zhodnotenie výkonu kontroly vo vybranom podniku
May 2011Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimíra Michňová
Zhodnotenie výkonu manažérskych funkcií vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Mikuška
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Mikuška
Výkon manažérskych funkcií na rôznych úrovniach riadenia vo vybranom podniku
May 2011Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Mistríková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
85.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matej Moravčík
Riadenie diverzity vo vybranej organizácii
May 2020Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Némethová
Riadenie talentov vo vybranej organizácii
April 2016Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Némethová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Némethová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Némethová
Zhodnotenie vplyvu vybraných manažérskych ukazovateľov na zamestnanosť v subjektoch poľnohospodárskej prvovýroby
April 2016Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikoleta Nižníková
Plánovanie vo vybranej organizácii
May 2019Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Oborová
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Obročníková
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2017Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karina Oremová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Margaréta Pastorková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podniku
May 2011Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Margaréta Pastorková
Zhodnotenie výkonu manažérskych funkcií vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2013Displaying the final thesis
96.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Pavlech
Plánovanie zásob vo vybranom podniku
May 2020Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Pažitná
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Pčolková
Zhodnotenie výkonu manažérskych funkcií vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Peterka
Aplikácia diversity managementu vo vybranej spoločnosti
May 2012Displaying the final thesis
100.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Diana Pindešová
Zákaznícke preferencie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SR
May 2020Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Diana Pindešová
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
May 2018Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Plachý
Teoretické a praktické aspekty tvorby podnikateľského zámeru
May 2016Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Pohanková
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
May 2013Displaying the final thesis
104.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Bc. Gabriela Rogozánová
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
April 2016Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Rumanková
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Diana Salátiová
Manažment výroby vo vybranej organizácii
May 2019Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Sedliaková
Vedenie a motivácia ľudských zdrojov vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2014Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Siváková
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Starovičová
Riadenie talentov vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Stümpelová
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
April 2018Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adela-Stefanka Suhanski
Marginalizované skupiny na trhu práce SR
April 2019Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adela-Stefanka Suhanski
Vybrané problémy plánovania v podmienkach podnikateľských subjektov v SR
May 2017Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Šimko
Plánovanie vo vybranej organizácii
April 2019Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Šipošová
Manažment výroby vo vybranej organizácii
May 2016Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Šipošová
Manažment výroby vo vybranej spoločnosti
April 2018Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Šnirc
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
117.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Nikoleta Števanková
Štýly riadenia v Armáde SR
May 2020Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Švačová
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
April 2018Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Tománková
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
June 2014Displaying the final thesis
120.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Zsófia Töröková
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Turicová
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
May 2011Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Turzová
Teória a prax plánovania a hodnotenia investícií (na zvolenom prípade vo vybranom podniku)
April 2011Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Varga
Podnikateľský plán
May 2013Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Vargová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranej spoločnosti
May 2012Displaying the final thesis
125.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Klaudia Vašková
Zhodnotenie plánovania vo vybranej organizácii
May 2020Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Vavricová
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
May 2013Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Veselá
Manažment rôznorodosti vo vybranej organizácii
May 2016Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Veselá
Strategické riadenie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti
April 2018Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Vidermanová
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
April 2019Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Vincze Szúnyoghová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2015Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Zrubáková
Talent manažment vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress