Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Identifikačné číslo: 1178
Univerzitný e-mail: drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
rektorát - adm.centrum - Rektor (R)
Prorektor - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Áčová
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Áčová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Adamčíková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranej spoločnosti
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Rebeka Ambrus
Manažment výroby vo vybranej spoločnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Augustínová
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Valéria Baginová
Odraz diverzity pracovnej sily v organizačnej kultúre vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Valéria Baginová
Vplyv osobnosti manažéra na podnikovú kultúru
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikoleta Balážová
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Baláž
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Baláž
Realizácia manažérskych funkcií vo vybranej spoločnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Baráthová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Baráthová
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Norbert Bartoš
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Klaudia Belovičová
Manažment diverzity z pohľadu zamestnancov vybraných podnikov v SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Benkovič
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Benkovič
Zhodnotenie aplikácie motivačných faktorov vo vybranej spoločnosti
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominika Bírová
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Bírová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Boďová
Teória a metodológia firemného plánovania
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Čamborová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Čavojský
Agilné metódy manažmentu testovania softvéru
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Čičmanová
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Činčurová
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Činčurová
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Čižmariková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Čunderlíková
Manažment výroby vo vybranej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Alexandra Decsiová
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Didiová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Dobiš
Význam motivácie v práci manažéra
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Drgoňová
Vybrané aspekty kontroly v organizácii
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Drgoňová
Zhodnotenie výkonu kontroly vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Dunaj
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Dunaj
Systém hodnotenia zamestnacov vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Egyudová
Vybrané problémy plánovania v organizácii
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Filová
Teória a metodológia firemného plánovania
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bianca Fótyiková
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrícia Furková
Manažment výroby vo vybranej spoločnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Gerhát
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Gontkovičová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ondrej Hano
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Hanová
Súčasné trendy vo vzdelávaní riadiacich pracovníkov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľubomír Hlavina
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Ľubomír Hlavina
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Hodál
Zhodnotenie diversity managementu vo vybranom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Darina Hodošková
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Hubináková
Plánovanie výroby vo vybranom podniku
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Chalupka
Marginalizované skupiny na trhu práce SR
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Ibos
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Jakabová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Jakabová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Milan Jankov
Zákaznícke preferncie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Jozefíková
Plánovanie vo vybranom podnikatelskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Juríková
Riadenie talentov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Juríková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Kababik
Vplyv financovania z eurofondov na riadenie podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Henrieta Karahutová
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erik Kinče
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Erik Kinče
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Filip Kokoška
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Konárová
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Kóňová
Vplyv financovania z eurofondov na riadenie podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Kopčeková
Riadenie talentov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Košiarčiková
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Kováčiková
Talent manažment vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Katarína Krajancová
Riadenie diverzity vo vybranej organizácii
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Kristína Krchová
Plánovanie zásob vo vybranom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Anton Kubáň
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Kuchyneková
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Tatiana Kukučková
Spotrebiteľské preferencie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tatiana Kukučková
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Kúšiková
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Kušnír
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Lauková
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Lettrich
Využívanie fondov EU a ich vplyv na rozvoj a riadenie poľnohospodárskeho podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Lettrich
Zhodnotenie plánovania vo vybranej organizácii
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Lhotová
Zhodnotenie výkonu plánovania vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Katarína Lopúchová
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Katarína Lopúchová
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Macurová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Macurová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Mačugová
Environmentálny manažment vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Denis Marcinkech
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Marečková
Plánovanie vo vybranej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Marečková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Maja Matulja
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Zdenka Michalenková
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zdenka Michalenková
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Tomáš Michalička
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vladimíra Michňová
Zhodnotenie výkonu kontroly vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimíra Michňová
Zhodnotenie výkonu manažérskych funkcií vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Mikuška
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Mikuška
Výkon manažérskych funkcií na rôznych úrovniach riadenia vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Mistríková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Matej Moravčík
Riadenie diverzity vo vybranej organizácii
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Némethová
Riadenie talentov vo vybranej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Némethová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Némethová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Némethová
Zhodnotenie vplyvu vybraných manažérskych ukazovateľov na zamestnanosť v subjektoch poľnohospodárskej prvovýroby
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Nikoleta Nižníková
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Oborová
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Obročníková
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karina Oremová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Margaréta Pastorková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Margaréta Pastorková
Zhodnotenie výkonu manažérskych funkcií vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Pavlech
Plánovanie zásob vo vybranom podniku
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Pažitná
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Pčolková
Zhodnotenie výkonu manažérskych funkcií vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Peterka
Aplikácia diversity managementu vo vybranej spoločnosti
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Diana Pindešová
Spotrebiteľské preferencie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Diana Pindešová
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Pohanková
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Bc. Gabriela Rogozánová
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Rumanková
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikola Ružičková
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Diana Salátiová
Manažment výroby vo vybranej organizácii
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Sedliaková
Vedenie a motivácia ľudských zdrojov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Simona Siváková
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Oksana Sokil
Comparison of the Perception of Corporate Social Responsibility of SMEs in the Selected Countries
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Starovičová
Riadenie talentov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Stümpelová
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adela-Stefanka Suhanski
Marginalizované skupiny na trhu práce SR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adela-Stefanka Suhanski
Vybrané problémy plánovania v podmienkach podnikateľských subjektov v SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Šimko
Plánovanie vo vybranej organizácii
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Šipošová
Manažment výroby vo vybranej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Šipošová
Manažment výroby vo vybranej spoločnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Šnirc
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikoleta Števanková
Štýly riadenia v Armáde SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Švačová
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Tománková
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Zsófia Töröková
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Turicová
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Turzová
Teória a prax plánovania a hodnotenia investícií (na zvolenom prípade vo vybranom podniku)
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrián Varga
Podnikateľský plán
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Vargová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranej spoločnosti
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Klaudia Vašková
Zhodnotenie plánovania vo vybranej organizácii
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Vavricová
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Iveta Veselá
Manažment rôznorodosti vo vybranej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Veselá
Strategické riadenie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Vidermanová
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Vincze Szúnyoghová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Zrubáková
Talent manažment vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná