Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Identifikačné číslo: 1178
Univerzitný e-mail: drahoslav.lancaric [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
rektorát - adm.centrum - Rektor (R)

     Absolvent
     
Výučba
     
     
Publikácie          
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Áčová
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Áčová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Adamčíková
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranej spoločnosti
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Rebeka Ambrus
Manažment výroby vo vybranej spoločnosti
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Augustínová
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Valéria Baginová
Odraz diverzity pracovnej sily v organizačnej kultúre vybraného podnikateľského subjektu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Valéria Baginová
Vplyv osobnosti manažéra na podnikovú kultúru
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikoleta Balážová
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Baláž
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Baláž
Realizácia manažérskych funkcií vo vybranej spoločnosti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Baráthová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Baráthová
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Norbert Bartoš
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Klaudia Belovičová
Manažment diverzity z pohľadu zamestnancov vybraných podnikov v SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matej Benkovič
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Benkovič
Zhodnotenie aplikácie motivačných faktorov vo vybranej spoločnosti
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Bírová
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Bírová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Boďová
Teória a metodológia firemného plánovania
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Čamborová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Čavojský
Agilné metódy manažmentu testovania softvéru
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Čičmanová
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Činčurová
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Činčurová
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tatiana Čižmariková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Čunderlíková
Manažment výroby vo vybranej organizácii
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Alexandra Decsiová
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Didiová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matej Dobiš
Význam motivácie v práci manažéra
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Drgoňová
Vybrané aspekty kontroly v organizácii
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Drgoňová
Zhodnotenie výkonu kontroly vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Dunaj
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ján Dunaj
Systém hodnotenia zamestnacov vo vybranom podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Egyudová
Vybrané problémy plánovania v organizácii
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Filová
Teória a metodológia firemného plánovania
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bianca Fótyiková
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrícia Furková
Manažment výroby vo vybranej spoločnosti
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Martin Gerhát
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Daniela Gontkovičová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ondrej Hano
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Hanová
Súčasné trendy vo vzdelávaní riadiacich pracovníkov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ľubomír Hlavina
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Ľubomír Hlavina
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Hodál
Zhodnotenie diversity managementu vo vybranom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Darina Hodošková
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Natália Hubináková
Plánovanie výroby vo vybranom podniku
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Chalupka
Marginalizované skupiny na trhu práce SR
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Ibos
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Jakabová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kristína Jakabová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Jankov
Zákaznícke preferencie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Terézia Jozefíková
Plánovanie vo vybranom podnikatelskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Juríková
Riadenie talentov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Juríková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Kababik
Vplyv financovania z eurofondov na riadenie podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Henrieta Karahutová
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erik Kinče
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Kinče
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Kokoška
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dominika Konárová
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Kóňová
Vplyv financovania z eurofondov na riadenie podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Kopčeková
Riadenie talentov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Košiarčiková
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Kováčiková
Talent manažment vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Katarína Krajancová
Riadenie diverzity vo vybranej organizácii
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Kristína Krchová
Plánovanie zásob vo vybranom podniku
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Anton Kubáň
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Kuchyneková
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Kukučková
Spotrebiteľské preferencie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SR
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tatiana Kukučková
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Kúšiková
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Kušnír
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Lauková
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Lettrich
Využívanie fondov EU a ich vplyv na rozvoj a riadenie poľnohospodárskeho podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Lettrich
Zhodnotenie plánovania vo vybranej organizácii
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Simona Lhotová
Zhodnotenie výkonu plánovania vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Katarína Lopúchová
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Katarína Lopúchová
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Macurová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Simona Macurová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Mačugová
Environmentálny manažment vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Denis Marcinkech
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Marečková
Plánovanie vo vybranej organizácii
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Marečková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Maja Matulja
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Zdenka Michalenková
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zdenka Michalenková
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Michalička
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimíra Michňová
Zhodnotenie výkonu kontroly vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Vladimíra Michňová
Zhodnotenie výkonu manažérskych funkcií vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniel Mikuška
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Mikuška
Výkon manažérskych funkcií na rôznych úrovniach riadenia vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Natália Mistríková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Matej Moravčík
Riadenie diverzity vo vybranej organizácii
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Némethová
Riadenie talentov vo vybranej organizácii
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Mária Némethová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Némethová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Némethová
Zhodnotenie vplyvu vybraných manažérskych ukazovateľov na zamestnanosť v subjektoch poľnohospodárskej prvovýroby
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nikoleta Nižníková
Plánovanie vo vybranej organizácii
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Oborová
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Obročníková
Plánovanie vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Karina Oremová
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Margaréta Pastorková
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Margaréta Pastorková
Zhodnotenie výkonu manažérskych funkcií vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Pavlech
Plánovanie zásob vo vybranom podniku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Soňa Pažitná
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
107.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Pčolková
Zhodnotenie výkonu manažérskych funkcií vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
108.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Peterka
Aplikácia diversity managementu vo vybranej spoločnosti
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Pindešová
Spotrebiteľské preferencie ako motor rozmachu remeselných pivovarov v SR
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
110.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Diana Pindešová
Zhodnotenie plánovania vo vybranej spoločnosti
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
111.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Plachý
Teoretické a praktické aspekty tvorby podnikateľského zámeru
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
112.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Pohanková
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Bc. Gabriela Rogozánová
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Rumanková
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Nikola Ružičková
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
116.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Diana Salátiová
Manažment výroby vo vybranej organizácii
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
117.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Sedliaková
Vedenie a motivácia ľudských zdrojov vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Simona Siváková
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
119.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Oksana Sokil, PhD.
Comparison of the Perception of Corporate Social Responsibility of SMEs in the Selected Countries
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
120.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tatiana Starovičová
Riadenie talentov vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
121.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nikola Stümpelová
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
122.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adela-Stefanka Suhanski
Marginalizované skupiny na trhu práce SR
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
123.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adela-Stefanka Suhanski
Vybrané problémy plánovania v podmienkach podnikateľských subjektov v SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
124.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Šimko
Plánovanie vo vybranej organizácii
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
125.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Šipošová
Manažment výroby vo vybranej organizácii
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Šipošová
Manažment výroby vo vybranej spoločnosti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
127.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Šnirc
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
128.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nikoleta Števanková
Štýly riadenia vo vybranej organizácii
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
129.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Švačová
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
130.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriela Tománková
Manažment rôznorodosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
131.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Zsófia Töröková
Manažment výroby vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
132.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jana Turicová
Zhodnotenie podnikovej kultúry vo vybranom podnikateľskom subjekte
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
133.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Veronika Turzová
Teória a prax plánovania a hodnotenia investícií (na zvolenom prípade vo vybranom podniku)
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
134.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Adrián Varga
Podnikateľský plán
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
135.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Vargová
Zhodnotenie organizačnej kultúry vo vybranej spoločnosti
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
136.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Klaudia Vašková
Zhodnotenie plánovania vo vybranej organizácii
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
137.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislava Vavricová
Manažment rôznorodosti vo vybranej spoločnosti
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
138.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Iveta Veselá
Manažment rôznorodosti vo vybranej organizácii
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
139.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Iveta Veselá
Strategické riadenie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
140.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Vidermanová
Zhodnotenie realizácie manažérskych funkcií vo vybranej organizácii
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Alena Vincze Szúnyoghová
Zhodnotenie plánovania vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
142.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Zrubáková
Talent manažment vo vybranom podnikateľskom subjekte
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná