Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identification number: 1180
University e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Adamovská
Entomopatogénne huby z radu Hypocreales v lesnom ekosystéme
March 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Adamovská
Úloha melanínu v UV rezistencii vybraných mikroorganizmov
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ingrida Borošová
Modely optimalizácie produkčných médií pre mikroorganizmy
April 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ingrida Borošová
Optimalizácia produkcie melanínu baktériou Bacillus thuringiensis
March 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nicole Bučeková
Izolácia DNA z rastlinných pletív pre účely analýzy endofytických mikroorganizmov
April 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nicole Bučeková
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Bucher
Mykotoxíny a možnosti detekcie ich producentov pomocou PCR
April 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Bucher
Rozvoj mikroskopických húb a kvasiniek počas sladovania jačmeňa
April 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Daňová
Metagenomická analýza pôdnych vzoriek po pridaní kompostov a dusíkatého hnojiva
March 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Franeková
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami slnečnice
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Franeková
Mikroorganizmy asociované s rajčiakom jedlým Solanum lycopersicum L.
April 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Halenárová
UV rezistencia entomopatogénnych húb z rodu Beauveria
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Halenárová
Vplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu baktérii v pôde a na koreňoch kukurice
April 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Hovancová
Vplyv herbicídov na diverzitu mikroorganizmov v pôde
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Hricáková
Fyziologické a kultivačné rozdiely medzi druhmi a genotypmi v rámci rodu Beauveria
March 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Jacková
Komunita baktérií asociovaná s rastlinami
April 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Jacková
Vplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
March 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Michal Muráni
Charakteristika, významnosť a šírenie druhu fytopatogénnej baktérie Agrobacterium vitis
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Muráni
Charakteristika, významnosť a šírenie druhu fytopatogénnej baktérie Agrobacterium vitis
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Šebeňa
Vplyv aplikácie herbicídov Cosmic a Dicopur na respiráciu pôdnych mikroorganizmov
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sláva Špániková
Metagenomické analýzy komunity mikroorganizmov v pôde
April 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sláva Špániková
Zmeny komunity mikroskopických húb v pôde po aplikácii herbicídov Linurex a Teridox
March 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Štrbková
Environmentálne faktory ovplyvňujúce kolonizáciu rastlín patogénnymi baktériami
April 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Tereň
Vplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu mikroskopických húb v pôde a na koreňoch kukurice
April 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Tummová
Mikroorganizmy v ejakuláte hospodárskych zvierat
April 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Vahovská
Vplyv pasenia na komunitu a aktivitu mikroorganizmov v pôde
May 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Katarína Vicianová
Diverzita baktérií v slovenských a zahraničných medoch vo vzťahu k ich fyzikálno-chemickým vlastnostiam a počtom kultivovateľných mikroorganizmov
April 2020Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Žácka
Optimalizácia PCR pri analýze komunity baktérií z rastlinných pletív
April 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Žácka
Využitie chloroplast exkludujúcich primérov na analýzu rastlinného mikrobiómu
April 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klaudia Železníková
Hodnotenie diverzity mikroorganizmov s použitím ďalšej generácie sekvenovania
April 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Železníková
Zmeny komunity baktérií v pôde po aplikácii herbicídov Linurex a Teridox
March 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Židek
Identifikácia druhov z rodu Aspergillus pomocou PCR-RFLP
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Židek
Rozvoj baktérií počas sladovania jačmeňa
March 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress