Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikačné číslo: 1180
Univerzitný e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
Projekty          
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Adamovská
Entomopatogénne huby z radu Hypocreales v lesnom ekosystéme
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Adamovská
Úloha melanínu v UV rezistencii vybraných mikroorganizmov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juliána Baumgartnerová
Escherichia coli v rastlinách
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ingrida Borošová
Modely optimalizácie produkčných médií pre mikroorganizmy
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ingrida Borošová
Optimalizácia produkcie melanínu baktériou Bacillus thuringiensis
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nicole Bučeková
Izolácia DNA z rastlinných pletív pre účely analýzy endofytických mikroorganizmov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nicole Bučeková
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Bucher
Mykotoxíny a možnosti detekcie ich producentov pomocou PCR
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Bucher
Rozvoj mikroskopických húb a kvasiniek počas sladovania jačmeňa
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Daňová
Metagenomická analýza pôdnych vzoriek po pridaní kompostov a dusíkatého hnojiva
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Franeková
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami slnečnice
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Franeková
Mikroorganizmy asociované s rajčiakom jedlým Solanum lycopersicum L.
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Eva Halenárová
UV rezistencia entomopatogénnych húb z rodu Beauveria
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Halenárová
Vplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu baktérii v pôde a na koreňoch kukurice
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Hovancová
Vplyv herbicídov na diverzitu mikroorganizmov v pôde
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Hricáková
Fyziologické a kultivačné rozdiely medzi druhmi a genotypmi v rámci rodu Beauveria
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Jacková
Komunita baktérií asociovaná s rastlinami
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Jacková
Vplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Michaela Játiová
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Michal Muráni
Charakteristika, významnosť a šírenie druhu fytopatogénnej baktérie Agrobacterium vitis
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Muráni
Charakteristika, významnosť a šírenie druhu fytopatogénnej baktérie Agrobacterium vitis
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Šebeňa
Vplyv aplikácie herbicídov Cosmic a Dicopur na respiráciu pôdnych mikroorganizmov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sláva Špániková
Metagenomické analýzy komunity mikroorganizmov v pôde
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sláva Špániková
Zmeny komunity mikroskopických húb v pôde po aplikácii herbicídov Linurex a Teridox
marec 2018Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Barbora Štrbková
Environmentálne faktory ovplyvňujúce kolonizáciu rastlín patogénnymi baktériami
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Tereň
Vplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu mikroskopických húb v pôde a na koreňoch kukurice
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Simona Tummová
Mikroorganizmy v ejakuláte hospodárskych zvierat
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Vahovská
Vplyv pasenia na komunitu a aktivitu mikroorganizmov v pôde
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Vicianová
Diverzita baktérií v slovenských a zahraničných medoch vo vzťahu k ich fyzikálno-chemickým vlastnostiam a počtom kultivovateľných mikroorganizmov
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Natália Žácka
Optimalizácia PCR pri analýze komunity baktérií z rastlinných pletív
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Žácka
Využitie chloroplast exkludujúcich primérov na analýzu rastlinného mikrobiómu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Klaudia Železníková
Hodnotenie diverzity mikroorganizmov s použitím ďalšej generácie sekvenovania
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Železníková
Zmeny komunity baktérií v pôde po aplikácii herbicídov Linurex a Teridox
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Židek
Identifikácia druhov z rodu Aspergillus pomocou PCR-RFLP
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Židek
Rozvoj baktérií počas sladovania jačmeňa
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná