Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identification number: 1180
University e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The role of melanin in UV resistance selected microorganisms
Written by (author): Ing. Lucia Adamovská
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Medo, PhD.
Opponent:Ing. Milan Chňapek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úloha melanínu v UV rezistencii vybraných mikroorganizmov
Summary:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo popísať UV žiarenie a jeho genotoxický účinok na živé organizmy. Keďže UV žiarenie je súčasťou slnečného žiarenia a v značnej miere dopadá na zemský povrch, vo forme UV-A a UV-B žiarenia predstavuje veľký problém, hlavne dnes keď sa ózónová vrstva, ktorá nás pred ním chráni začína stále ztenšovať. Najväčší problém predstavuje UV-B žiarenie, ktoré je najlepšie pohlcované DNA . Môže poškodiť DNA produkciou cyklobután-pyrimidínových dimérov, 6-4 fotoproduktov, ale taktiež aj iniciuje vznik kyslíkových a dusíkových zlúčenín. . UV-A žiarenie nie je pohlcované DNA, avšak môže spôsobiť sekundárne reakcie fotoproduktov DNA, alebo môže vyvolať fotosenzitivizujúce reakcie . Pred negatívnym vplyvom nás prirodzene chráni pigment melanín. Do popredia sa dostáva však využívanie účinku na ochranu bioagens ako Bacillus thuringiensis.Predstavuje tak prirodzený spôsob ochrany pred UV žiarením bez negatívneho dopadu na necieľový organizmus. Kľúčové slová: UV žiarenie, poškodenie a oprava DNA, melanín, tyrozináza, Bacillus
Key words:UV žiarenie, poškodenia a oprava DNA, tyrozináza, melanín, Bacillus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited