Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikačné číslo: 1180
Univerzitný e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Úloha melanínu v UV rezistencii vybraných mikroorganizmov
Autor: Ing. Lucia Adamovská
Pracovisko: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúci práce: Ing. Juraj Medo, PhD.
Oponent:Ing. Milan Chňapek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úloha melanínu v UV rezistencii vybraných mikroorganizmov
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo popísať UV žiarenie a jeho genotoxický účinok na živé organizmy. Keďže UV žiarenie je súčasťou slnečného žiarenia a v značnej miere dopadá na zemský povrch, vo forme UV-A a UV-B žiarenia predstavuje veľký problém, hlavne dnes keď sa ózónová vrstva, ktorá nás pred ním chráni začína stále ztenšovať. Najväčší problém predstavuje UV-B žiarenie, ktoré je najlepšie pohlcované DNA . Môže poškodiť DNA produkciou cyklobután-pyrimidínových dimérov, 6-4 fotoproduktov, ale taktiež aj iniciuje vznik kyslíkových a dusíkových zlúčenín. . UV-A žiarenie nie je pohlcované DNA, avšak môže spôsobiť sekundárne reakcie fotoproduktov DNA, alebo môže vyvolať fotosenzitivizujúce reakcie . Pred negatívnym vplyvom nás prirodzene chráni pigment melanín. Do popredia sa dostáva však využívanie účinku na ochranu bioagens ako Bacillus thuringiensis.Predstavuje tak prirodzený spôsob ochrany pred UV žiarením bez negatívneho dopadu na necieľový organizmus. Kľúčové slová: UV žiarenie, poškodenie a oprava DNA, melanín, tyrozináza, Bacillus
Kľúčové slová:UV žiarenie, poškodenia a oprava DNA, tyrozináza, melanín, Bacillus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene