Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identification number: 1180
University e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Diversity of Microorganisms Evaluated by Next-generation Sequencing
Written by (author): Ing. Klaudia Železníková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Medo, PhD.
Opponent:Ing. Michal Gábor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie diverzity mikroorganizmov s použitím ďalšej generácie sekvenovania
Summary:Sekvenovanie patrí už niekoľko rokov medzi štandardné metódy v oblasti biológie. Od roku 2005 kedy vznikla jedna z prvých metód ďalšej generácie sekvenovania Roche 454, sa začala vlna nových technológií. Táto bakalárska práca je zameraná na samotný popis a postup technológií Illumina, Ion Torrent, Roche 454, SOLiD, SMRT. Porovnáva dané metódy, popisuje ich možnosti pri analýze dát. No v prvom rade sa zameriava na využitie pri sledovaní genómu u mikroorganizmov v environmentálnych vzorkách. Aj keď presnosť a rýchlosť sekvenovania je vyššia, dochádza k chybám, ako je výber primérov, čítanie homopolymérov, nesprávna amplifikácia. Práve tieto aspekty ako sú chyby, časová náročnosť alebo dostupnosť nútia vývojárov k zdokonaľovaniu už vytvorených technológií alebo k vzniku nových ako je Nanopore. Momentálne sú však vo výskumoch najpoužívanejšie Illumina, Ion Torrent a Roche 454.
Key words:Illumina, Ion Torrent, Roche 454, SOLiD, SMRT, ďalšia generácia sekvenovania, metagenomika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited