Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikačné číslo: 1180
Univerzitný e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Modely optimalizácie produkčných médií pre mikroorganizmy
Autor: Ing. Ingrida Borošová
Pracovisko: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúci práce: Ing. Juraj Medo, PhD.
Oponent:Ing. Marek Barta, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimisation models of production media for microorganisms
Abstrakt:This bachelor thesis is focused on the optimization model production medium for microorganisms. Microorganisms play in nature in human life a great role because they are one of the most important factors affecting the formation and preservation of the environment on our planet. The microorganisms are cultured in the laboratory on sterile nutrient media, and sterile equipment. The correct composition of the medium depending on the requirements of each type of micro-organism, and to be selected to best suit the natural conditions. Life activity of microorganisms and their development is dependent on the internal environment. To be able to reproduce microorganisms must be met appropriate physical, chemical and biological conditions. In the present work it is theoretically explained and described various traditional and modern optimization model for microorganisms. Traditional approaches to optimize culture conditions are based on the empirical observation and the analysis of variance and regression models. Currently, the use of the experimental design, which allows to judge on the causal effect of the interventions. This category includes Plackett- Burman design aims to find the experimental design to investigate the dependence of some measuring values the number of independent variables (factors), each can have a number of (L) level, in such a way as to minimize the dependency of the estimator by using the following a limited number of attempts. Another method is RESPONSE areas, which explores relationships between multiple variables (factors) and response to these factors. This method also includes a plan Box- Behnken central composite plan. It is important to know all these methods so that we can know the experiment to determine the right one. In this work, we have also provided a list of studies in which these designs used.
Kľúčové slová:Plackett- Burman design , design of experiments, microorganisms, Box- Behnken design, central composite design, method Proportionality area

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene