Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identification number: 1180
University e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of herbicides on diversity microorganisms in soil
Written by (author): Ing. Mária Hovancová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Medo, PhD.
Opponent:Ing. Marek Barta, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv herbicídov na diverzitu mikroorganizmov v pôde
Summary:Moderné poľnohospodárstvo čoraz častejšie využíva herbicídy na kontrolu burín v rastlinnej produkcii a na pasienkoch s cieľom maximalizovať výnosy a ekonomické benefity. Ich použitie môže negatívne ovplyvniť niektoré druhy baktérii a mikroskopických húb. Pokusom sme analyzovali dopad herbicídov Linurex a Teridox na diverzitu mikroskopických húb a baktérii v pôde. Experiment bol založený s piatimi variantmi, pôda bez pridania herbicídov, Linurex v odporúčanej a 100-násobnej dávke (2,66 mg.kg-1 , 266 mg.kg-1 linuronu) a Teridox v odporúčanej a 100-násobnej dávke (3,33 mg.kg-1, 333 mg.kg-1 dimetachlóru). Z pôdy bola vyizolovaná vzorka DNA na 1., 3., 7., 14., 28., 56., a 112. deň pokusu. Skupiny húb (Ascomycota, Basidiomycota, Chytridiomycota, Oomycota) a skupiny baktérií (Alfaproteobakteria, Betaproteobakteria, Gamaproteobakteria, Firmibakteria) boli následne analyzované pomocou špecifických primérov. Na analýzu bola použitá DGGE metóda, ktorá je založená na porovnávaní mikrobiálneho spoločenstva prostredníctvom sekvencii nukleových kyselín. Bol zistený veľmi významný vplyv herbicídu Teridox na komunitu mikroorganizmov v prípade že bol aplikovaný v 100-násobnej dávke. Medzi ostanými variantmi boli rozdiely v diverzite menšie. Niektoré skupiny mikroorganizmov boli podporené aplikáciou herbicídov zatiaľ čo iné druhy boli ovplyvnené negatívne. Najvýraznejšie zmeny boli zaznamenané v skupine Betaproteobakteria, Gamaproteobakteria a najmenej ovplyvnená bola skupina Firmibacteria. Zmeny v spoločenstve nastali už po prvých dňoch a pretrvávali počas celých 112 dní pokusu.
Key words:linuron, dimetachlór, mikrobiálna diverzita, mikroskopické huby, mikroorganizmy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited