Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikačné číslo: 1180
Univerzitný e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu baktérii v pôde a na koreňoch kukurice
Autor: Ing. Eva Halenárová
Pracovisko: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúci práce: Ing. Juraj Medo, PhD.
Oponent:Ing. Michal Gábor, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu baktérii v pôde a na koreňoch kukurice
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo sledovať zmeny diverzity spoločenstva baktérií na koreňoch kukurice a v okolitej pôde vplyvom hnojenia organickými a minerálnymi hnojivami. Mikroorganizmy sa podieľajú na kolobehu živín, ktoré rastlina využíva. Z tohto pohľadu sú veľmi dôležité najmä mikroorganizmy asociované s koreňmi rastlín. V našej práci sme sledovali vplyv 5 variantov hnojenia a jeden variant pôdy bez prídavkov hnojiva, vermikompost 40 t / ha, vermikompost 20 t / ha + 30 kg N / ha vo forme LAD, 60 kg N / ha vo forme LAD, kompost Čierny drak 40 t / ha a vermikompost 80 t / ha. Rastliny boli pestované v nádobách v skleníku s regulovanými podmienkami teploty, vlhkosti a slnečného žiarenia. Korene rastlín boli oddelené od pôdy vreckom z netkanej textílie s otvormi s priemerom 42 um, ktoré umožňovali prechod mikroorganizmov medzi koreňmi a pôdou, ale zabraňovali koreňom v priamom kontakte s pôdnymi časticami. Na začiatku aj na konci pokusu bola odobratá vzorka pôdy z orničnej vrstvy a z nej bola izolovaná DNA. Rovnako bola DNA izolovaná z oplachu koreňov. Pomocou molekulárnej metódy PCR- DGGE bolo analyzované celkové bakteriálne spoločenstvo, so špecifickým zameraním na analýzu spoločenstva nitrifikačných baktérií zo skupiny beta- proteobacteria. Analýza diverzity spoločenstva vyjadrená Shannonovým indexom na koreňoch a v pôde ukázala nepreukazné rozdiely. Napriek tomu analýza potvrdila značný rozdiel v druhovom spektre na základe prítomnosti špecifických operačných taxonomických jednotiek (OTU). Niekoľko OTU sa nachádzalo len na koreňoch, čo indikuje ich symbiotický charakter, ale vplyv jednotlivých hnojení nebol preukazný. Na baktérie žijúce voľne v pôde mali jednotlivé varianty hnojenia preukazný vplyv. Najvyšší index biodiverzity sme zaznamenali vo variante s 80 t / ha vermikompostu. Naopak najnižší index sme zaznamenali pri kontrolnom variante bez hnojenia. Dominantný druh bol na základe sekvencie zaradený do rodu Nitrosospira. Vplyv hnojenia bol zaznamenaný len v prípade nitrifikačných baktérií žijúcich voľne v pôde. Špecificky vo variante s vysokou dávkou vermikompostu bol zaznamenaný rod Nitrosomonas. Hnojenie nemalo významný vplyv na bakteriocenózu asociovanú s koreňmi kukurice, predpokladáme však významný vplyv pestovanej rastliny.
Kľúčové slová:PCR - DGGE, kompost, vermikompost, hnojenie, rizosféra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene