Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikačné číslo: 1180
Univerzitný e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Metagenomická analýza pôdnych vzoriek po pridaní kompostov a dusíkatého hnojiva
Autor: Ing. Dominika Daňová
Pracovisko: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúci práce: Ing. Juraj Medo, PhD.
Oponent:doc. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metagenomická analýza pôdnych vzoriek po pridaní kompostov a dusíkatého hnojiva
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo sledovanie zmien diverzity bakteriálneho spoločenstva nachádzajúceho sa na koreňoch kukurice siatej (Zea mays L.) a v okolitej pôde vyskytujúcej sa v blízkosti koreňov po aplikácii kompostu, vermikompostu a minerálneho hnojiva. Bolo vykonaných 6 variantov hnojenia, a to: pôda bez prídavku hnojiva (kontrola), kompost Čierny drak 40 t/ha a vermikompost 80 t/ha, kompost Čierny drak 40 t/ha, vermikompost 4 t/ha, vermikompost 20 t/ha a LAD 30 kg N/ha, LAD 60 kg N/ha. Kukurica bola pestovaná v nádobách, ktoré boli umiestnené v skleníku s kontrolovanými podmienkami, teda bola regulovaná vlhkosť, teplota a slnečné žiarenie. Korene kukurice boli od okolitej pôdy oddelené vreckom, ktoré bolo vyrobené z netkanej textílie s otvormi o priemere 42 mikrometrov. Tieto otvory umožňovali migráciu mikroorganizmov medzi okolitou pôdou a koreňmi kukurice a taktiež zabraňovali priamemu kontaktu koreňov s okolitou pôdou. Na konci experimentu boli odobrané vzorky pôdy a oplachy koreňov, z ktorých bola vyizolovaná DNA, ktorá bola použitá na sekvenáciu bakteriálnej 16S rDNA pomocou technológie Illumina. Získané sekvencie boli upravené a zoskupené pomocou programu SEED. Prostredníctvom databázy SILVA boli získané sekvencie identifikované a použité pre ďalšie štatistické analýzy. Ukázalo sa, že komunita baktérií nachádzajúcich sa na koreňoch kukurice sa líši v porovnaní s komunitou okolitej pôdy. Tu prevažoval kmeň Proteobacteria, Actinobacteria a Acidobacteria. V rizosfére kukurice dominovaly druhy z kmeňa Proteobacteria a Bacteroidetes. Jednofaktorovou analýzou rozptylu ANOVA sme zistili, že varianty hnojiva mali vplyv len na baktérie v pôde a nie na baktérie v oblasti rizosféry kukurice. Viacfaktorovou analýzou rozptylu sa dokázalo, že pri všetkých indexoch diverzity je štatisticky významný rozdiel medzi pôdou a rizosférou. Vypočítaním Simpsonovho, Shannonovho a Chao 1 indexu sme zistili, že najväčšia diverzita baktérií bola pri použití vermikompostu (20 t/ha) spolu s LAD (30 kg N/ha). Naopak, najnižšia bola spôsobená použitím samotného LAD (60 kg N/ha).
Kľúčové slová:vermikompost, minerálne hnojivo, rizosféra, hnojenie, kompost, pôda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene