Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikačné číslo: 1180
Univerzitný e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Environmentálne faktory ovplyvňujúce kolonizáciu rastlín patogénnymi baktériami
Autor: Bc. Barbora Štrbková
Pracovisko: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúci práce: Ing. Juraj Medo, PhD.
Oponent:doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Environmentálne faktory ovplyvňujúce kolonizáciu rastlín patogénnymi baktériami
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámiť sa s problémom patogenity baktérií kolonizujúcich na rastlinách. Popísali sme baktérie z čeľade Enterobacteriaceae. Týmto druhom sa v súvislosti s rastlinami nepripisoval veľký význam, pretože boli väčšinou spájané s konzumáciou potravín živočíšneho pôvodu. Avšak, že práve tieto baktérie spôsobili v posledných rokoch niekoľko epidémií. Najznámejšia z nich vypukla v Hamburgu v roku 2011, kde po konzumácií senovky gréckej, kontaminovanej E. coli bolo hospitalizovaných 800 ľudí a 53 z nich zomrelo. Z ekologického hľadiska hrá významnu rolu kontaminácia rastlín baktériami, ktorá môže byť spôsobená prostredníctvom pôdy, vody, zavlažovanie, pasúcim sa dobytkom na pôde alebo záplavami. Baktérie môžu prežiť v pôde niekoľko mesiacov, dokonca až rokov. Salmonella prežíva celé mesiace v splaškových kaloch, ktoré sú aplikované na poľnohospodárske pôdy. Pôdna vlhkosť a nízke teploty podporujú prežitie baktérií v pôde. Pohyb mikroorganizmov závisí od nasýtenia vody, pohybujú sa rýchlejšie za nasýtených podmienok. Pri kontaminácií vodou napomáhajú pri šírení baktérií biofilmy, ku ktorým sa tieto baktérie pripoja. V procese kolonizácie rastlín dôležitú úlohu zohráva imunitný ich systém. Prvú vrstvu tohto systému tvorí obranný mechanizmus sprostredkovaný rozpoznávaním receptorov vzorom PRR, ktorý detekuje mikrobiálne vlastnosti spojené s patogénmi alebo mikróbmi. Druhá vrstva je sprostredkovaná intracelulárnymi nukleotid – viažucím leuccín – bohatými repetičnými receptormi, ktoré rozpoznávajú prítomnosť špecifických mikrobiálnych efektorov. Tieto efektory využívajú baktérie na infekčné procesy a kolonizáciu rastlín. Medzi porchové molekuly, ktoré napomáhajú mechanizmu patogenity rastlín patrí lipopolysachridová vrstva. Je to hlavná štruktúrna zložka vonkajšej membrány gramnegatívnej bunky. Je nevyhnutná na vytvorenie ochorenia alebo na vytvorenie pozitívneho výsledku v interakcii hostiteľ – mikrób. Na reguláciu patogénov v rastlinách bežné metódy zahrňujú dekontaminačné postupy po zbere. Je možné využiť zlúčeniny chlóru, kde počet bakteriálnych buniek bol znížený, avšak úplne sa neodstránila prirodzenú mikrobiálna patogénna populácia. Aj domáce dezinfekčné prostriedky ako čerstvá citrónová šťava alebo ocot môžu mať vplyv na Salmonelly a iné patogénne baktérie.
Kľúčové slová:patogénne baktérie, rastliny, pôda, potraviny, Salmonella

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene