Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikačné číslo: 1180
Univerzitný e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Mykotoxíny a možnosti detekcie ich producentov pomocou PCR
Autor: Ing. Marek Bucher
Pracovisko: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúci práce: Ing. Juraj Medo, PhD.
Oponent:doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mykotoxíny a možnosti detekcie ich producentov pomocou PCR
Abstrakt:Táto práca sa zameriava na detekciu najviac sa vyskytujúcich toxikogénnych druhov mikroskopoických húb ako Aspergillus, Fusarium, Penicillium a Alternaria pomocou PCR zo zreteľom na jej využitie ako základnej analytickej metódy pre poľnohospodárske komodity. Táto metóda je vhodná z dôvodu jej nízkej ceny a technickej nenáročnosti. Pomocou špecifických primérov metóda dokáže presne potvrdiť alebo vyvrátiť prítomnosť toxikogénnych mikroskopických húb, ktoré môžu ale nemusia produkovať metabolity. Použitím tejto metódy odpadá nutnosť použitia drahých metód ktoré síce dokážu presne detegovať prítomnosť toxínu, ale ich náročnosť, ako technická, tak aj finančná je oproti PCR neporovnateľné vyššia.
Kľúčové slová:PCR , Mykotoxíny, Aspergillus, Fusarium, Penicillium

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene