Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikačné číslo: 1180
Univerzitný e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty
     
     
     
Projekty
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice
Abstrakt:
Rastlinný mikróbom je jedným z hlavným faktorom zdravia rastlín a ich produkcie. Manipulácia a znalosť mikróbiómu má potenciál znížiť výskyt chorôb, zvýšiť poľnohospodárku výrobu, znížiť chemické postupy čo má za následok udržateľnejšie poľnohospodárske postupy. Táto práca je zameraná na identifikáciu mikrobiómu kukurice, ktorá je jednou z najdôležitejších pestovaných plodín celosvetovo. Bolo identifikované zloženie prokaryotických mikroorganizmov ktoré osídľujú a rastlinné ako aj pôdne prostredie a sledované boli aj zmeny zloženia mikrobiómu počas 3 fáz rastu rastliny (BBCH 15, 55 a 85). Mikrobióm bol analyzovaný v 6 rozdielnych nikách (v natívnej pôde bez rastlín, v rizosférovej zóne, rizopláne, v koreňoch rastliny, v stonke a v listoch. Zloženie mikrobiómu bolo analyzované amplikonovým sekvenovaním V4 regiónu génu pre syntézu 16S rRNA na platforme Illumina MiSeq. Podľa získaných sekvencií bolo určené mikrobiálne zastúpenie v daných vzorkách. Bol zistený preukazný rozdiel v zložení mikrobiómu medzi nikami. Najväčší rozdiel pri zastúpení mikroorganizmov bol pri pôdnych a rastlinných častiach. V pôdnych častiach najvýznamnejšie prevládal kmeň Acidobacteria, v menšej miere kmeň Proteobacteria. Z rastlinných častí to boli hlavne kmene Proteobacteria a kmeň Actinobacteria, ktorý mal najvyššie percentuálne zastúpenie vo fáze BBCH 85. Zistil sa vysoko prekazný rozdiel medzi v zložení mikrobiómu medzi jednotlivými nikami ale aj medzi fázami rastu a preukazná bola aj interakcia týchto faktorov. Hodnoty diverzity vyjadrené Shannonovým indexom boli preukazne ovplyvnené nikou ako aj rastovou fázou. Pri porovnávaní ník je najväčšií rozdiel medzi pôdnymi a rastlinnými časticami. Medzi pôdnymi prostrediami diverzita nie je rozdielna. Rastlinné časti vykazovali najvyššiu diverzitu v koreňoch. Pri porovnaní fáz rastu je diverzita rovnaká pri prvých dvoch fázach, posedná fáza BBCH 85 má nižšiu diverzitu. Zistené zastúpenie mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukurice je možné ďalej skúmať na podrobnejšej úrovni. Tieto poznatky môžu byť použité pre ďalšie využitie pri pestovaní kukurice, jej biologickom ošetrovaní a predchádzaní chorôb.
Kľúčové slová:
Zea mays , mikrobióm, Illumina, 16S rRNA

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene