Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikačné číslo: 1180
Univerzitný e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv pasenia na komunitu a aktivitu mikroorganizmov v pôde
Autor: Ing. Alena Vahovská
Pracovisko: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúci práce: Ing. Juraj Medo, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ján Novák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv pasenia na komunitu a aktivitu mikroorganizmov v pôde
Abstrakt:Pasienky a trvalé trávne porasty predstavujú veľký podiel z celkovej pôdy, ktorá sa využíva. Najmä v 20. storočí bolo veľa pôdy využívanej ako pasienky. Po ústupe pasenia zostali pasienky nevyužité a ich pôda degradovaná, poškodená a narušená nielen jej mačina, ale aj celková fauna a komunita mikroorganizmov. Pasúce sa hospodárske zvieratá presahovali únosné zaťaženie spásaných plôch, čo malo za následok degradáciu vo forme utlačenej pôdy a pôdnej erózie, či zmeny floristického zloženia. Zmena nastala aj v činnosti a prítomnosti mikroorganizmov v pôde. Mikroorganizmy v pôde sa podieľajú na dôležitých procesoch, ako je mineralizácia, tvorba humusu a biomasy. Spolu s odumretými zvyškami a metabolitmi tvoria nestabilnú zložku organickej hmoty. Hustota mikrobiálneho osídlenia je vždy najvyššia tam, kde je najväčšie množstvo ľahko dostupných živín a zároveň priaznivé fyzikálnochemické podmienky, ako je pomer vody a vzduchu, výška teploty a hodnota pH. Na hodnotenie množstva diverzity a aktivity mikroorganizmov v pôde je možné použiť celé spektrum metód, ktoré zahŕňajú priame alebo nepriame počítanie, meranie metabolickej aktivity, hodnotenie špecifických látok a v neposlednom rade metódy využívajúce genetickú informáciu. Medzi pôdne mikroorganizmy radíme baktérie, huby, aktinomycéty, no môžeme tam nájsť aj mikroorganizmy z domény Archae, či zatiaľ nekultivovateľné druhy baktérií. Do popredia sa dostáva aj rizosférová vrstva mikroorganizmov na koreňoch rastlín. Skladbu mikroorganizmov je aj napriek mnohým štúdiám problematické zjednotiť, keďže rôzne typy pasienkov a pôdy majú rôznu skladbu rastlín aj mikroorganizmov. Degradovanú pôdu však je možné obnoviť, potrebné sú ale podrobné analýzy pôdy a jej jednotlivých zložiek. Na základe jednotlivých analýz môžeme vytvoriť revitalizačný plán a pokúsiť sa o obnovu degradovanej pôdy do takého stavu, v akom sa nachádzala pred degradáciou, teda obnoviť chemické zloženie, pH, zloženie rastlín a mikroorganizmov.
Kľúčové slová:pastva a pasienky, aktivita mikroorganizmov, revitalizácia, degradácia pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene