Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identification number: 1180
University e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:UV-resistance of entomopathogenic fungi from the genus Beauveria
Written by (author): Ing. Eva Halenárová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Medo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:UV rezistencia entomopatogénnych húb z rodu Beauveria
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo popísať entomopatogénne huby ako bioagens, ich výhody a nevýhody so zameraním na Beauveria bassiana, ako najrozšírenejší prirodzený patogén hmyzu. V práci je popísaný jej objav a spôsob akým infikuje hostiteľa, ale tiež nepriaznivé vplyvy, ktoré jej bránia v aktivite. Zamerali sme sa najmä na schopnosť prežívania a zachovania virulencie u konídií pri pôsobení vonkajších nepriaznivých vplyvov a na ich účinky. Konídie z negatívneho hľadiska najviac ovplyvňuje množstvo dusíka v pôde, teplota a UV-žiarenie. V práci je popísaný základný princíp poškodenia organizmov, teda aj entomopatogénnych húb, ako aj doteraz známe spôsoby obrany proti UV- žiareniu. V zjednodušenej forme sú vysvetlené tiež jednotlivé mechanizmy opráv už poškodenej DNA, ako prirodzené, tak umelé, so zameraním na nukleotidovú a bázovú excíznu opravu, fotoreaktiváciu, homologické rekombinačné a post-replikačné opravy. Priestor je tiež venovaný tzv. "ostatným mechanizmom znižovania účinkov ultrafialového žiarenia", pričom dôraz bol kladený na enzymtickú ochranu, so zameraním na tyrozinázy, tioredoxíny, fotolyázy a tvorbu melanínu, ktorý ako sa zdá, môže byť dôležitým faktorom tak z hľadiska znižovania účinkov UV- žiarenia, ako aj z hľadiska virulencie.
Key words:mykoinsekticídy, UV rezistencia, entomopatogénne huby, Beauveria bassiana, bioagens

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited