Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikačné číslo: 1180
Univerzitný e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:UV rezistencia entomopatogénnych húb z rodu Beauveria
Autor: Ing. Eva Halenárová
Pracovisko: Katedra mikrobiológie (FBP)
Vedúci práce: Ing. Juraj Medo, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:UV rezistencia entomopatogénnych húb z rodu Beauveria
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo popísať entomopatogénne huby ako bioagens, ich výhody a nevýhody so zameraním na Beauveria bassiana, ako najrozšírenejší prirodzený patogén hmyzu. V práci je popísaný jej objav a spôsob akým infikuje hostiteľa, ale tiež nepriaznivé vplyvy, ktoré jej bránia v aktivite. Zamerali sme sa najmä na schopnosť prežívania a zachovania virulencie u konídií pri pôsobení vonkajších nepriaznivých vplyvov a na ich účinky. Konídie z negatívneho hľadiska najviac ovplyvňuje množstvo dusíka v pôde, teplota a UV-žiarenie. V práci je popísaný základný princíp poškodenia organizmov, teda aj entomopatogénnych húb, ako aj doteraz známe spôsoby obrany proti UV- žiareniu. V zjednodušenej forme sú vysvetlené tiež jednotlivé mechanizmy opráv už poškodenej DNA, ako prirodzené, tak umelé, so zameraním na nukleotidovú a bázovú excíznu opravu, fotoreaktiváciu, homologické rekombinačné a post-replikačné opravy. Priestor je tiež venovaný tzv. "ostatným mechanizmom znižovania účinkov ultrafialového žiarenia", pričom dôraz bol kladený na enzymtickú ochranu, so zameraním na tyrozinázy, tioredoxíny, fotolyázy a tvorbu melanínu, ktorý ako sa zdá, môže byť dôležitým faktorom tak z hľadiska znižovania účinkov UV- žiarenia, ako aj z hľadiska virulencie.
Kľúčové slová:mykoinsekticídy, UV rezistencia, entomopatogénne huby, Beauveria bassiana, bioagens

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene