Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Medo, PhD.
Identifikačné číslo: 1180
Univerzitný e-mail: juraj.medo [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra mikrobiológie (FBP)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Antifungal activity of lemon, eucalyptus, thyme, oregano, sage and lavender essential oils against Aspergillus niger and Aspergillus tubingensis isolated from grapes
Císarová, Miroslava -- Tančinová, Dana -- Medo, Juraj
Antifungal activity of lemon, eucalyptus, thyme, oregano, sage and lavender essential oils against Aspergillus niger and Aspergillus tubingensis isolated from grapes.  In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 10, 1 (2016), s. 83--88. URL: http://dx.doi.org/10.5219/554.
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Podrobnosti
2.Application of RT-PCR for acetobacter species detection in red wine
Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava -- Petrová, Jana -- Medo, Juraj -- Hleba, Lukáš -- Rovná, Katarína
Application of RT-PCR for acetobacter species detection in red wine.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 3, 1 (2014), s. 231--234. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2014/01/65_jmbfs_kantor_2014_m.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
3.Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]
Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Medová, Janka -- Javoreková, Soňa -- Kyseľ, Matúš -- Hricová, Andrea
Endophytic bacterial diversity decrease in amaranth mutant lines after radiation mutagenesis /: Juraj Medo ... [et al.]. In Cereal chemistry. 95, 1 (2018), s. 109--116. ISSN 0009-0352.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
4.Factors influencing community composition of bacterial endophytes in the leaves of the evergreen Shrub cherry laurel (Prunus laurocerasus L.) = Faktory ovplyvňujúce zloženie komunity endofytických baktérií v listoch vždyzeleného kríka vavrínovca lekárskeho (Prunus laurocerasus L.)
Michalko, Jaroslav -- Medo, Juraj -- Barta, Marek
Factors influencing community composition of bacterial endophytes in the leaves of the evergreen Shrub cherry laurel (Prunus laurocerasus L.) = Faktory ovplyvňujúce zloženie komunity endofytických baktérií v listoch vždyzeleného kríka vavrínovca lekárskeho (Prunus laurocerasus L.). In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1. vyd. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 115--120. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
5.Characteristic of selected soil streptomycetes with antimicrobial potential against phytopathogenic microorganisms
Charousová, Ivana -- Javoreková, Soňa -- Medo, Juraj -- Schade, Romy
Characteristic of selected soil streptomycetes with antimicrobial potential against phytopathogenic microorganisms.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 5, (2016), s. 64--68. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2016/02/jmbfs-2016_020-ivanuska.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
6.Characteristic of Streptomyces species with antimicrobial activity against selected phytophatogenic bacteria and fungi
Kovácsová, Silvia -- Javoreková, Soňa -- Medo, Juraj -- Charousová, Ivana -- Plošek, Lukáš -- Elbl, Jakub
Characteristic of Streptomyces species with antimicrobial activity against selected phytophatogenic bacteria and fungi.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 5, 1 (2015), s. 55--59. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2015/07/jmbfs-CE-Kovacsova.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
7.Identification of lactic acid bacteria isolated from red wine samples by RT-qPCR
Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava -- Petrová, Jana -- Medo, Juraj -- Hleba, Lukáš -- Rovná, Katarína
Identification of lactic acid bacteria isolated from red wine samples by RT-qPCR.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 3, 1 (2014), s. 235--237. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2014/01/66_jmbfs_kantor_2014_m.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
8.Production of extracellular keratinase by Chrysosporium tropicum and trichophyton ajelloi
Kačinová, Jaroslava -- Tančinová, Dana -- Medo, Juraj
Production of extracellular keratinase by Chrysosporium tropicum and trichophyton ajelloi.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 3, 1 (2014), s. 103--106. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2014/01/28_jmbfs_kacinova_2014_m.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
9.Rapid identification of Streptomyces tetracycline producers by MALDI-TOF mass spectrometry
Hleba, Lukáš -- Charousová, Ivana -- Císarová, Miroslava -- Kováčik, Anton -- Kormanec, Jan -- Medo, Juraj -- Božik, Matěj -- Javoreková, Soňa
Rapid identification of Streptomyces tetracycline producers by MALDI-TOF mass spectrometry. In Journal of environmental science and health. Part A. 53, 12 (2018), s. 1083--1093. ISSN 1093-4529.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
10.Screening of antimicrobial activity and genes coding polyketide synthetase and nonribosomal peptide synthetase of actinomycete isolates
Kovácsová, Silvia -- Javoreková, Soňa -- Majerčíková, Kamila -- Medo, Juraj
Screening of antimicrobial activity and genes coding polyketide synthetase and nonribosomal peptide synthetase of actinomycete isolates.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Nitra : Slovak University of Agriculture. 3, 3 (2013), s. 255--258. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2013/11/jmbfs_kovacsova_godole.pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
11.Seasonal dynamic of culturable endophytic bacteria in leaves of evergreen Cherry laurel (Prunus laurocerasus)
Michalko, Jaroslav -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola
Seasonal dynamic of culturable endophytic bacteria in leaves of evergreen Cherry laurel (Prunus laurocerasus).  In COST Action FA1405. Valletta : University of Malta. (2018), s. 55.
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2018Podrobnosti
12.Streptomyces globosus DK15 and streptomyces ederensis ST13 as new producers of factumycin and tetrangomycin antibiotics
Charousová, Ivana -- Medo, Juraj -- Hleba, Lukáš -- Javoreková, Soňa
Streptomyces globosus DK15 and streptomyces ederensis ST13 as new producers of factumycin and tetrangomycin antibiotics. In Brazilian journal of microbiology. 49, 4 (2018), s. 816--822. ISSN 1517-8382.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
13.Use of MALDI-TOF mass spectrometry in rapid identification of Beauveria bassiana and Beauveria pseudobassiana: Využitie MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie na rýchlu identifikáciu druhov Beauveria bassiana and Beauveria pseudobassiana
Hricáková, Nikola -- Medo, Juraj -- Hleba, Lukáš -- Barta, Marek -- Maková, Jana
Use of MALDI-TOF mass spectrometry in rapid identification of Beauveria bassiana and Beauveria pseudobassiana: Využitie MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie na rýchlu identifikáciu druhov Beauveria bassiana and Beauveria pseudobassiana.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 2 (2018), s. 394--407. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/19.2.2151.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2013Podrobnosti
14.Výskyt endofytických húb v asimilačných pletivách vždyzelených drevín v Arboréte Mlyňany SAV = Occurrence of endophytic fungi in assimilation tissue of evergreen woody plants in Mlyňany Arboretum SAS
Barta, Marek -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola
Výskyt endofytických húb v asimilačných pletivách vždyzelených drevín v Arboréte Mlyňany SAV = Occurrence of endophytic fungi in assimilation tissue of evergreen woody plants in Mlyňany Arboretum SAS. In Dreviny vo verejnej zeleni. Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV, 2018, s. 6--14. ISBN 978-80-89408-30-6 (brož.).
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti
15.Zmena biologických vlastností pôdy introdukciou vegetácie v Arboréte Mlyňany = Changes of biological properties of soil by introduction of vegetation in Arborétum Mlyňany
Maková, Jana -- Polláková, Nora -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata -- Javoreková, Soňa
Zmena biologických vlastností pôdy introdukciou vegetácie v Arboréte Mlyňany = Changes of biological properties of soil by introduction of vegetation in Arborétum Mlyňany. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1. vyd. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 102--109. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.