Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Transport and Handling (TF)
Chief official - Department of Transport and Handling (TF)

     
Lesson
     
Final thesis     Projects     
Publications
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
UntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Bachratý
Hodnotenie stavu elektropríslušenstva mobilnej techniky vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Balko
Označovanie poľnohospodárskej a lesníckej techniky pri preprave na cestných komunikáciách
April 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Ján Bartakovič
Posúdenie vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
May 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ľuboš Benovič
Využitie mobilnej techniky pri výstavbe cestných komunikácií
April 2017Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ľuboš Benovič
Využitie mobilnej techniky pri výstavbe cestných komunikácií
May 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Blaho
Posúdenie technických vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
April 2014
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Róbert Blaho
Riešenie dopravnej a distribučnej logistiky vo vybranom podniku služieb
April 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Bori
Optimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podniku
June 2020
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Bori
Optimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dávid Broškovič
Posúdenie technického stavu vozidla so vznetovým spaľovacím motorom
May 2020
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Civáňová
Kvalitatívne vlastnosti olejových filtrov
June 2020
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Demko
Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
May 2015
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Demko
Posúdenie vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
May 2013Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Jozef Domanický
Renovácia kolesového ústrojenstva koľajových vozidiel
April 2017Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Fabian
Sledovania znečistenia oleja vo vybratých typoch osobných motorových vozidiel
May 2013
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Pavol Frólo
Alternatívne zdroje napätia v motorových vozidlách
April 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Frólo
Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
April 2016
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Gajdács
Hodnotenie výkonového využívania dopravných prostriedkov osobnej dopravy vo vybranom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Gajdoš
Prehľad modernizácie traktorového vybavenia za posledných 20 rokov na Slovensku
May 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Gajdoš
Návrh metódy kontroly emisného stavu vozidiel kategórie L
May 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Gajdoš
Vývoj legislatívnych požiadaviek na homologizáciu cestných motorových vozidiel a ich vplyv na konštrukčné riešenia spaľovacích motorov
April 2016Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Gemmel
Posúdenie vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
May 2013
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Hadzima
Porovnanie diagnostických zariadení osobných motorových vozidiel
May 2012Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Vladislav Hajdák, PhD.
Návrh laboratórneho zariadenia na hodnotenie filtrácie motorového oleja
September 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Hajduch
Ponuka bankových produktov pre obstarávanie motorových vozidiel
April 2014
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Hajduch
Posúdenie využitia systému autonómneho brzdenia osobných vozidiel
April 2016
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Halenár, PhD.
Optimalizácia prepravných trás nebezpečného materiálu v nákladnej doprave na vybranom území SR
May 2015
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Halenár, PhD.
Preprava nebezpečného tovaru ADR po vymedzenej dopravnej trase
May 2013
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Hodúl
Využívanie alternatívnych zdrojov energie v poľnohospodárstve
April 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavomír Hrivnák
Zhodnotenie prevádzky vybraných vozidiel hromadnej dopravy za sledované obdobie
May 2017
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Chovanec
Výpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadenia
May 2018
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Roman Jablonka
Rozvíjanie predajných zručností predajcov motorových vozidiel
May 2014
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Jančo
Porovnanie zabezpečovacích systémov osobných motorových vozidiel
May 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Michaela Jánošová, PhD.
Laboratórny výskum kvalitatívnych vlastností hydraulických a prevodových kvapalín
September 2018
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Jánošová, PhD.
Optimalizácia dopravného cyklu a návrh vhodného zariadenia pre manipuláciu s materiálom
May 2014
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Jánošová, PhD.
Posúdenie vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
May 2012
Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Romana Janoušková
Výskum kvalitatívnych vlastností ekologických nositeľov energie simuláciou prevádzkového zaťaženia
September 2022
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Tímea Kluková
Dynamika jazdy osobných motorových vozidiel
May 2021
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petr Komárek
Zhodnotednie a návrh ďalšieho riešenia tangenciálnych dopravných vzťahov na území hlavného mesta Prahy a v pražskej aglomerácii
May 2013
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Konečný
Sledovanie spoľahlivosti motorových vozidiel vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Peter Kožuch
Faktory ovplyvňujúce brzdnú dráhu motorových vozidiel
September 2023
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Kukla
Riadenie dynamiky osobných motorových vozidiel pri rozbehu
June 2020Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Kyšeľa
Meranie zaťaženia hydrogenerátora v laboratórnych podmienkach
April 2017Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Maroš Kyšeľa
Teoretický návrh hydraulického skúšobného zariadenia pre laboratórne skúšanie hydrogenerátorov
April 2014
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Lopašková
Metóda znižovania spotreby paliva a zvýšenie výkonu motorových vozidiel
May 2012
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Július Martiš
Posúdenie ťahových vlastností vybraných traktorov na svahu
April 2011
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Matuška
Analýza pracovných vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
May 2011
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Štefan Mazúch
Posúdenie vlastností vybratých teleskopických manipulátorov
May 2012
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Mesároš
Použitie GPS v podmienkach osobnej hromadnej dopravy
April 2014
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Mesároš
Využitie GPS v podmienkach nákladnej dopravy
April 2016
Displaying the final thesis
51.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Matej Michalides
Degradácia ekologických nositeľov energie využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
September 2023
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Peter Minárik
Porovnanie diagnostických zariadení osobných motorových vozidiel
August 2011Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Mládeneková
Využitie vážiacej manipulačnej techniky v doprave a logistike
May 2013
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Nosian, PhD.
Návrh meracích reťazcov skúšobného hydraulického zariadenia pre mobilné energetické prostriedky
September 2020Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Páleník
Posúdenie vlastností vybraných nízkozdvižných vozíkov
May 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Paluš
Vplyv základných paramterov vybraných traktorov na ich potenciálne charakteristiky
April 2011Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Papp
Riešenie nákladnej dopravy vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
58.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Porubský
Teoretický návrh nádrže v hydraulickom obvode
April 2016
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Rajtar
Posúdenie stavu hydraulického systému kolesového traktora
April 2017Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Rajtar
Vyžitie mobilnej techniky v lesnom hospodárstve
May 2015Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Brigita Rečková
Hodnotenie dopravného podniku z pohľadu individuálne zložených indexov
May 2014
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Brigita Rečková
Riešenie vnútroštátnej nákladnej dopravy vo vybratom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Salgó
Analýza dopravy vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Salgó
Porovnanie pracovných vlastností kolesových a pásových nakladačov
May 2011
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rastislav Seč
Porovnanie zabezpečovacích systémov osobných motorových vozidiel
May 2011Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miloš Sianta
Posúdenie technického stavu vybranej strojovej skupiny manipulačnej techniky s analýzou hydraulických olejov
June 2020
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miloš Sianta
Posúdenie technického stavu vysokozdvižných vozíkov vo vybranom podniku
May 2017
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rastislav Slanina
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
June 2020
Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Rastislav Slanina
Využitie mobilnej a manipulačnej techniky vo vybranej oblasti
April 2018Displaying the final thesis
70.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Rastislav Slanina
Využitie mobilnej a manipulačnej techniky vo vybranej oblasti
May 2016
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Slezák
Laboratórne sledovanie hlučnosti hydrogenerátora UD 25
April 2011Displaying the final thesis
72.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marián Smatana
Preprava ADR v podmienkach Slovenskej republiky
May 2016
Displaying the final thesis
73.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marián Smatana
Preprava ADR v podmienkach Slovenskej republiky
April 2017
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Sopka
Poľnohospodárska technika v 20. storočí na Slovensku
May 2013
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniel Szabó
Kvalita vybavenia autorizovaného servisu nákladných motorových vozidiel SCANIA.
May 2012
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Szekera
Elektronické zabezpečenie motorových vozidiel
May 2012
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Szekera
Laboratórne skúšky filtrácie motorového oleja
May 2014
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Štefanovič
Podnikanie v cestnej nákladnej doprave
May 2015
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Štefanovič
Riešenie cestnej nákladnej dopravy vo vybranom podniku
April 2017Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Patrik Teplanský
Porovnanie zabezpečovacích systémov osobných motorových vozidiel
July 2011
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viliam Turan
Porovnanie výkonových ukazovateľov vo vybranom dopravnom podniku
May 2018
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Viliam Turan
Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
May 2015
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Vaculík
Navrhnutie vybavenia autoservisu nákladných motorových vozidiel s analýzou vstupných nákladov
May 2012
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Maximilián Valachovič
Prehľad dodávateľov neoriginálnych náhradných dielov osobných motorových vozidiel v SR
May 2012
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Vetrík
Posúdenie technických vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
May 2012Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Višňovská
Analýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióne
June 2020
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Vitek
Návrh skúšobného stavu na vyhodnocovanie filtrácie olejových filtrov
May 2014Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dana Vöröšová
Navrhnutie vybavenia autoservisu osobných motorových vozidiel s analýzou vstupných nákladov
May 2012
Displaying the final thesis
89.
Final thesis is submitted
BTWritten by (author): Richard Zifcsák
Posúdenie technického stavu vozidla so zážihovým spaľovacím motorom
May 2020
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Žáčik
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
June 2020
Displaying the final thesis
91.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Peter Žáčik
Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
May 2016
Displaying the final thesis
92.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Peter Žáčik
Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
April 2018
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress