Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Bachratý
Hodnotenie stavu elektropríslušenstva mobilnej techniky vo vybranom podniku
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Balko
Označovanie poľnohospodárskej a lesníckej techniky pri preprave na cestných komunikáciách
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ján Bartakovič
Posúdenie vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ľuboš Benovič
Využitie mobilnej techniky pri výstavbe cestných komunikácií
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ľuboš Benovič
Využitie mobilnej techniky pri výstavbe cestných komunikácií
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Blaho
Posúdenie technických vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Blaho
Riešenie dopravnej a distribučnej logistiky vo vybranom podniku služieb
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Martin Bori
Optimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podniku
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Bori
Optimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jana Civáňová
Kvalitatívne vlastnosti olejových filtrov
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Demko
Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Demko
Posúdenie vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jozef Domanický
Renovácia kolesového ústrojenstva koľajových vozidiel
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Fabian
Sledovania znečistenia oleja vo vybratých typoch osobných motorových vozidiel
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Frólo
Alternatívne zdroje napätia v motorových vozidlách
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Frólo
Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Gajdács
Hodnotenie výkonového využívania dopravných prostriedkov osobnej dopravy vo vybranom podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Gajdoš
Prehľad modernizácie traktorového vybavenia za posledných 20 rokov na Slovensku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Gajdoš
Návrh metódy kontroly emisného stavu vozidiel kategórie L
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Gajdoš
Vývoj legislatívnych požiadaviek na homologizáciu cestných motorových vozidiel a ich vplyv na konštrukčné riešenia spaľovacích motorov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Gemmel
Posúdenie vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Hadzima
Porovnanie diagnostických zariadení osobných motorových vozidiel
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Vladislav Hajdák, PhD.
Návrh laboratórneho zariadenia na hodnotenie filtrácie motorového oleja
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Hajduch
Ponuka bankových produktov pre obstarávanie motorových vozidiel
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Hajduch
Posúdenie využitia systému autonómneho brzdenia osobných vozidiel
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Halenár, PhD.
Optimalizácia prepravných trás nebezpečného materiálu v nákladnej doprave na vybranom území SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Halenár, PhD.
Preprava nebezpečného tovaru ADR po vymedzenej dopravnej trase
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Hodúl
Využívanie alternatívnych zdrojov energie v poľnohospodárstve
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Slavomír Hrivnák
Zhodnotenie prevádzky vybraných vozidiel hromadnej dopravy za sledované obdobie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Chovanec
Výpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadenia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Jablonka
Rozvíjanie predajných zručností predajcov motorových vozidiel
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Jančo
Porovnanie zabezpečovacích systémov osobných motorových vozidiel
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michaela Jánošová, PhD.
Laboratórny výskum kvalitatívnych vlastností hydraulických a prevodových kvapalín
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Jánošová, PhD.
Optimalizácia dopravného cyklu a návrh vhodného zariadenia pre manipuláciu s materiálom
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Jánošová, PhD.
Posúdenie vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Romana Janoušková
Výskum kvalitatívnych vlastností ekologických nositeľov energie simuláciou prevádzkového zaťaženia
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Komárek
Zhodnotednie a návrh ďalšieho riešenia tangenciálnych dopravných vzťahov na území hlavného mesta Prahy a v pražskej aglomerácii
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Konečný
Sledovanie spoľahlivosti motorových vozidiel vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lukáš Kukla
Riadenie dynamiky osobných motorových vozidiel pri rozbehu
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Kyšeľa
Meranie zaťaženia hydrogenerátora v laboratórnych podmienkach
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Kyšeľa
Teoretický návrh hydraulického skúšobného zariadenia pre laboratórne skúšanie hydrogenerátorov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Lopašková
Metóda znižovania spotreby paliva a zvýšenie výkonu motorových vozidiel
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Július Martiš
Posúdenie ťahových vlastností vybraných traktorov na svahu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Matuška
Analýza pracovných vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Štefan Mazúch
Posúdenie vlastností vybratých teleskopických manipulátorov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Mesároš
Použitie GPS v podmienkach osobnej hromadnej dopravy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Mesároš
Využitie GPS v podmienkach nákladnej dopravy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Minárik
Porovnanie diagnostických zariadení osobných motorových vozidiel
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Mládeneková
Využitie vážiacej manipulačnej techniky v doprave a logistike
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Páleník
Posúdenie vlastností vybraných nízkozdvižných vozíkov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Paluš
Vplyv základných paramterov vybraných traktorov na ich potenciálne charakteristiky
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Papp
Riešenie nákladnej dopravy vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Porubský
Teoretický návrh nádrže v hydraulickom obvode
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Rajtar
Posúdenie stavu hydraulického systému kolesového traktora
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Rajtar
Vyžitie mobilnej techniky v lesnom hospodárstve
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Brigita Rečková
Hodnotenie dopravného podniku z pohľadu individuálne zložených indexov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Brigita Rečková
Riešenie vnútroštátnej nákladnej dopravy vo vybratom podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Salgó
Analýza dopravy vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Salgó
Porovnanie pracovných vlastností kolesových a pásových nakladačov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Seč
Porovnanie zabezpečovacích systémov osobných motorových vozidiel
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Miloš Sianta
Posúdenie technického stavu vybranej strojovej skupiny manipulačnej techniky s analýzou hydraulických olejov
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miloš Sianta
Posúdenie technického stavu vysokozdvižných vozíkov vo vybranom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Rastislav Slanina
Využitie mobilnej a manipulačnej techniky vo vybranej oblasti
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Rastislav Slanina
Využitie mobilnej a manipulačnej techniky vo vybranej oblasti
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Slezák
Laboratórne sledovanie hlučnosti hydrogenerátora UD 25
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marián Smatana
Preprava ADR v podmienkach Slovenskej republiky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Marián Smatana
Preprava ADR v podmienkach Slovenskej republiky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Sopka
Poľnohospodárska technika v 20. storočí na Slovensku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Szabó
Kvalita vybavenia autorizovaného servisu nákladných motorových vozidiel SCANIA.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Szekera
Elektronické zabezpečenie motorových vozidiel
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Szekera
Laboratórne skúšky filtrácie motorového oleja
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Štefanovič
Podnikanie v cestnej nákladnej doprave
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Štefanovič
Riešenie cestnej nákladnej dopravy vo vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Patrik Teplanský
Porovnanie zabezpečovacích systémov osobných motorových vozidiel
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viliam Turan
Porovnanie výkonových ukazovateľov vo vybranom dopravnom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viliam Turan
Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Vaculík
Navrhnutie vybavenia autoservisu nákladných motorových vozidiel s analýzou vstupných nákladov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maximilián Valachovič
Prehľad dodávateľov neoriginálnych náhradných dielov osobných motorových vozidiel v SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Vetrík
Posúdenie technických vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Veronika Višňovská
Analýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióne
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Vitek
Návrh skúšobného stavu na vyhodnocovanie filtrácie olejových filtrov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Vöröšová
Navrhnutie vybavenia autoservisu osobných motorových vozidiel s analýzou vstupných nákladov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Žáčik
Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Žáčik
Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná