Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Bachratý
Hodnotenie stavu elektropríslušenstva mobilnej techniky vo vybranom podniku
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Balko
Označovanie poľnohospodárskej a lesníckej techniky pri preprave na cestných komunikáciách
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Bartakovič
Posúdenie vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ľuboš Benovič
Využitie mobilnej techniky pri výstavbe cestných komunikácií
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ľuboš Benovič
Využitie mobilnej techniky pri výstavbe cestných komunikácií
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Blaho
Posúdenie technických vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Róbert Blaho
Riešenie dopravnej a distribučnej logistiky vo vybranom podniku služieb
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Bori
Optimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podniku
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Bori
Optimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podniku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Broškovič
Posúdenie technického stavu vozidla so vznetovým spaľovacím motorom
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Civáňová
Kvalitatívne vlastnosti olejových filtrov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Demko
Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Demko
Posúdenie vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jozef Domanický
Renovácia kolesového ústrojenstva koľajových vozidiel
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Fabian
Sledovania znečistenia oleja vo vybratých typoch osobných motorových vozidiel
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Frólo
Alternatívne zdroje napätia v motorových vozidlách
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Frólo
Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Gajdács
Hodnotenie výkonového využívania dopravných prostriedkov osobnej dopravy vo vybranom podniku
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Gajdoš
Prehľad modernizácie traktorového vybavenia za posledných 20 rokov na Slovensku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Gajdoš
Návrh metódy kontroly emisného stavu vozidiel kategórie L
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Gajdoš
Vývoj legislatívnych požiadaviek na homologizáciu cestných motorových vozidiel a ich vplyv na konštrukčné riešenia spaľovacích motorov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Gemmel
Posúdenie vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Hadzima
Porovnanie diagnostických zariadení osobných motorových vozidiel
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Vladislav Hajdák, PhD.
Návrh laboratórneho zariadenia na hodnotenie filtrácie motorového oleja
september 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Hajduch
Ponuka bankových produktov pre obstarávanie motorových vozidiel
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Hajduch
Posúdenie využitia systému autonómneho brzdenia osobných vozidiel
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Halenár, PhD.
Optimalizácia prepravných trás nebezpečného materiálu v nákladnej doprave na vybranom území SR
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Halenár, PhD.
Preprava nebezpečného tovaru ADR po vymedzenej dopravnej trase
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Hodúl
Využívanie alternatívnych zdrojov energie v poľnohospodárstve
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slavomír Hrivnák
Zhodnotenie prevádzky vybraných vozidiel hromadnej dopravy za sledované obdobie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Chovanec
Výpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadenia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Jablonka
Rozvíjanie predajných zručností predajcov motorových vozidiel
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Jančo
Porovnanie zabezpečovacích systémov osobných motorových vozidiel
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michaela Jánošová, PhD.
Laboratórny výskum kvalitatívnych vlastností hydraulických a prevodových kvapalín
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Jánošová, PhD.
Optimalizácia dopravného cyklu a návrh vhodného zariadenia pre manipuláciu s materiálom
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Jánošová, PhD.
Posúdenie vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Romana Janoušková
Výskum kvalitatívnych vlastností ekologických nositeľov energie simuláciou prevádzkového zaťaženia
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Tímea Kluková
Dynamika jazdy osobných motorových vozidiel
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petr Komárek
Zhodnotednie a návrh ďalšieho riešenia tangenciálnych dopravných vzťahov na území hlavného mesta Prahy a v pražskej aglomerácii
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Konečný
Sledovanie spoľahlivosti motorových vozidiel vo vybranom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Kožuch
Faktory ovplyvňujúce brzdnú dráhu motorových vozidiel
september 2023
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Kukla
Riadenie dynamiky osobných motorových vozidiel pri rozbehu
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Kyšeľa
Meranie zaťaženia hydrogenerátora v laboratórnych podmienkach
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Kyšeľa
Teoretický návrh hydraulického skúšobného zariadenia pre laboratórne skúšanie hydrogenerátorov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Lopašková
Metóda znižovania spotreby paliva a zvýšenie výkonu motorových vozidiel
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Július Martiš
Posúdenie ťahových vlastností vybraných traktorov na svahu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Matuška
Analýza pracovných vlastností vybraných teleskopických manipulátorov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Štefan Mazúch
Posúdenie vlastností vybratých teleskopických manipulátorov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Mesároš
Použitie GPS v podmienkach osobnej hromadnej dopravy
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Mesároš
Využitie GPS v podmienkach nákladnej dopravy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Matej Michalides
Degradácia ekologických nositeľov energie využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Minárik
Porovnanie diagnostických zariadení osobných motorových vozidiel
august 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Mládeneková
Využitie vážiacej manipulačnej techniky v doprave a logistike
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Jozef Nosian, PhD.
Návrh meracích reťazcov skúšobného hydraulického zariadenia pre mobilné energetické prostriedky
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Páleník
Posúdenie vlastností vybraných nízkozdvižných vozíkov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Paluš
Vplyv základných paramterov vybraných traktorov na ich potenciálne charakteristiky
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Papp
Riešenie nákladnej dopravy vo vybranom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Porubský
Teoretický návrh nádrže v hydraulickom obvode
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Rajtar
Posúdenie stavu hydraulického systému kolesového traktora
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miloš Rajtar
Vyžitie mobilnej techniky v lesnom hospodárstve
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Brigita Rečková
Hodnotenie dopravného podniku z pohľadu individuálne zložených indexov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Brigita Rečková
Riešenie vnútroštátnej nákladnej dopravy vo vybratom podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Salgó
Analýza dopravy vo vybranom podniku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Salgó
Porovnanie pracovných vlastností kolesových a pásových nakladačov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rastislav Seč
Porovnanie zabezpečovacích systémov osobných motorových vozidiel
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloš Sianta
Posúdenie technického stavu vybranej strojovej skupiny manipulačnej techniky s analýzou hydraulických olejov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miloš Sianta
Posúdenie technického stavu vysokozdvižných vozíkov vo vybranom podniku
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Rastislav Slanina
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Rastislav Slanina
Využitie mobilnej a manipulačnej techniky vo vybranej oblasti
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Rastislav Slanina
Využitie mobilnej a manipulačnej techniky vo vybranej oblasti
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Slezák
Laboratórne sledovanie hlučnosti hydrogenerátora UD 25
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marián Smatana
Preprava ADR v podmienkach Slovenskej republiky
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marián Smatana
Preprava ADR v podmienkach Slovenskej republiky
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Sopka
Poľnohospodárska technika v 20. storočí na Slovensku
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Szabó
Kvalita vybavenia autorizovaného servisu nákladných motorových vozidiel SCANIA.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Szekera
Elektronické zabezpečenie motorových vozidiel
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Szekera
Laboratórne skúšky filtrácie motorového oleja
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Štefanovič
Podnikanie v cestnej nákladnej doprave
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Štefanovič
Riešenie cestnej nákladnej dopravy vo vybranom podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Patrik Teplanský
Porovnanie zabezpečovacích systémov osobných motorových vozidiel
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viliam Turan
Porovnanie výkonových ukazovateľov vo vybranom dopravnom podniku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viliam Turan
Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Vaculík
Navrhnutie vybavenia autoservisu nákladných motorových vozidiel s analýzou vstupných nákladov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maximilián Valachovič
Prehľad dodávateľov neoriginálnych náhradných dielov osobných motorových vozidiel v SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Vetrík
Posúdenie technických vlastností vybraných vysokozdvižných vozíkov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Višňovská
Analýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióne
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Vitek
Návrh skúšobného stavu na vyhodnocovanie filtrácie olejových filtrov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dana Vöröšová
Navrhnutie vybavenia autoservisu osobných motorových vozidiel s analýzou vstupných nákladov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Richard Zifcsák
Posúdenie technického stavu vozidla so zážihovým spaľovacím motorom
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Žáčik
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Peter Žáčik
Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Peter Žáčik
Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná