Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikační číslo: 1182
Univerzitní e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
Výuka
     
Závěrečná práce     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ponuka bankových produktov pre obstarávanie motorových vozidiel
Autor:
Ing. Roman Hajduch
Pracoviště:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Ponuka bankových produktov pre obstarávanie motorových vozidiel
Abstrakt:
Práca je zameraná na ponuku a porovnanie bankových produktov a vo všeobecnosti na možnosti financovania motorových vozidiel. Zameriava sa na ponuku bankových produktov a ich porovnanie s inými možnosťami nadobudnutia osobných motorových vozidiel formou niektorých vybraných finančných produktov. Vo všeobecnosti sa zameriava na nadobudnutie osobného motorového vozidla do vlastníctva, prípadne užívania fyzickou osobou; v tejto práci sme upustili od porovnania možností nadobudnutia a požívania motorových vozidiel ako predmetu podnikateľskej činnosti. Bankovníctvo a finančný sektor všeobecne v súčastnosti ponúka množstvo produktov a možností ako nadobudnúť osobné motorové vozidlo aj v prípade, keď nemáme k dispozícii finančné prostriedky na jeho obstaranie v čase tejto potreby. Bankový sektor rozdeľuje úverové produkty na účelové na kúpu konkrétneho predmetu, v tomto prípade osobného motorového vozidla, a bezúčelové, ktoré je možné využiť podľa vlastného uváženia a preferencií bez nutného dokladovania konkrétneho účelu použitia. Ďalšie možnosti v rámci finančného sektora sú leasing, alebo v spolupráci s výrobcami automobilov financovanie na tretiny, prípadne až na pätiny, čo znamená rozloženie nákupnej ceny osobného motorového vozidla v čase na viacero rovnakých častí. Obsahuje prílohy, ktoré špecifikujú konkrétne ponuky jednotlivých druhov financovania obstarania osobného motorového vozidla, informuje o podmienkach nadobudnutia a v konečnom dôsledku vzájomné porovnanie jednotlivých ponúk v zmysle vopred stanovených kritérií. Taktiež sa venuje posudzovaniu rizika a podmienkam poskytnutia úverových produktov v zmysle predmetu práce a rieši ďalšie množstvo informácií s problematikou súvisiacich. Samotným cieľom tejto práce je porovnanie ponuky bankových produktov s inými možnosťami financovania obstarania osobných motorových vozidiel.
Klíčová slova:
úver, financovanie, motorové vozidlo, auto, leasing

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně