Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Transport and Handling (TF)

     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Bank products supply for acquisition of motor vehicles
Written by (author): Ing. Roman Hajduch
Department:
Department of Transport and Handling (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Ponuka bankových produktov pre obstarávanie motorových vozidiel
Summary:
Práca je zameraná na ponuku a porovnanie bankových produktov a vo všeobecnosti na možnosti financovania motorových vozidiel. Zameriava sa na ponuku bankových produktov a ich porovnanie s inými možnosťami nadobudnutia osobných motorových vozidiel formou niektorých vybraných finančných produktov. Vo všeobecnosti sa zameriava na nadobudnutie osobného motorového vozidla do vlastníctva, prípadne užívania fyzickou osobou; v tejto práci sme upustili od porovnania možností nadobudnutia a požívania motorových vozidiel ako predmetu podnikateľskej činnosti. Bankovníctvo a finančný sektor všeobecne v súčastnosti ponúka množstvo produktov a možností ako nadobudnúť osobné motorové vozidlo aj v prípade, keď nemáme k dispozícii finančné prostriedky na jeho obstaranie v čase tejto potreby. Bankový sektor rozdeľuje úverové produkty na účelové na kúpu konkrétneho predmetu, v tomto prípade osobného motorového vozidla, a bezúčelové, ktoré je možné využiť podľa vlastného uváženia a preferencií bez nutného dokladovania konkrétneho účelu použitia. Ďalšie možnosti v rámci finančného sektora sú leasing, alebo v spolupráci s výrobcami automobilov financovanie na tretiny, prípadne až na pätiny, čo znamená rozloženie nákupnej ceny osobného motorového vozidla v čase na viacero rovnakých častí. Obsahuje prílohy, ktoré špecifikujú konkrétne ponuky jednotlivých druhov financovania obstarania osobného motorového vozidla, informuje o podmienkach nadobudnutia a v konečnom dôsledku vzájomné porovnanie jednotlivých ponúk v zmysle vopred stanovených kritérií. Taktiež sa venuje posudzovaniu rizika a podmienkam poskytnutia úverových produktov v zmysle predmetu práce a rieši ďalšie množstvo informácií s problematikou súvisiacich. Samotným cieľom tejto práce je porovnanie ponuky bankových produktov s inými možnosťami financovania obstarania osobných motorových vozidiel.
Key words:
úver, financovanie, motorové vozidlo, auto, leasing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited