Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využívanie alternatívnych zdrojov energie v poľnohospodárstve
Autor:
Ing. Martin Hodúl
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Využívanie alternatívnych zdrojov energie v poľnohospodárstve
Abstrakt:Názov bakalárskej práce je "Využívanie alternatívnych zdrojov energie v poľnohospodárstve". V prvej časti sú všeobecne opísané alternatívne (obnoviteľné) zdroje enrgie so zameraním na územie Slovenskej republiky, ich energetický potenciál a aktuálne využívanie. V druhej časti sú opísané záväzky, ktorými sa Slovensko zaviazalo Európskej únii. Tretia časť sa venuje obnoviteľným zdrojom energie, ktoré je možné využiť v poľnohospodárstve. V časti "Vlastná práca" je popísaná výroba bioplynu v bioplynovej stanici v Kolíňanoch a tiež sú v tejto časti porovnané údaje z bioplynovej stanice v rokoch 2010 a 2011. Záverečná časť sa venuje splneniu cieľov bakalárskej práce.
Kľúčové slová:
alternatívne zdroje energie, biomasa, bioplyn

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene