Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Transport and Handling (TF)
Chief official - Department of Transport and Handling (TF)

Contacts     Lesson
     
     
     
     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Alternative sources of voltage in vehicles
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Alternatívne zdroje napätia v motorových vozidlách
Summary:
Bakalárska práca je venovaná objasneniu elektrického vybavenia motorového vozidla, ktoré na svoju prevádzku potrebuje elektrickú energiu - jeho elektroinštaláciu, zdroje napätia, ktoré sa v súčasnosti používajú a elektrické zariadenia a systémy. Špeciálna pozornosť je venovaná elektromobilom, rozdeleniu ich motorov a tiež akumulátorov s popisom ich výhod a nevýhod. Spomenuté sú tiež bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní elektromobilov. Cieľom bakalárskej práce bolo zamerať sa na vybrané druhy alternatívnych zdrojov napätia, vysvetliť princíp činnosti a ich aplikáciu do automobilového priemyslu ako zdroj napätia pre pohon elektromotorov. Touto cestou by bolo možné eliminovať nevýhody akumulátorov, pretože tie tvoria v súčasnosti najnevýhodnejšiu časť elektromobilu.
Key words:motorové vozidlá, zdroje napätia, alternatívy, elektrické vybavenie vozidla, elektromobily

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited