Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba          
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotednie a návrh ďalšieho riešenia tangenciálnych dopravných vzťahov na území hlavného mesta Prahy a v pražskej aglomerácii
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
český jazyk

český jazyk        slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zhodnocení a návrh dalšího řešení tangenciálních dopravních vztahů na území hlavního města Prahy a v pražské aglomeraci
Abstrakt:
V této diplomové práci a v její první části je obsažena stručná rešerše literatury k tématu městská hromadná doprava se zvláštní orientací na řešení tangenciálních dopravních vztahů. Další pasáž práce obsahuje popis jednotlivých druhů osobní dopravy v hlavním městě Praze a konkrétní popis stávajícího řešení tangenciálních autobusových linek včetně podrobného popisu vybraných tangenciálních linek č. 100 a č. 177 a základních popisů dalších tangenciálních linek, při kterém byl prováděn průzkum autorem práce, vyskytujících se na území hlavního města Praha a v její aglomeraci. Další část práce shrnuje základní nedostatky a kritická hodnocení MHD v Praze, zvláště pak tangenciálních linek. V poslední části práce je věnována pozornost samotnému návrhu dvou tangenciálních linek na základě výpočtů, měření a dopravního průzkumu. Pozornost je při tom věnována jak aspektům vybudování infrastruktury, tak a to zejména systémového řešení dopravních vztahů v hlavním městě Praze a její aglomeraci, především pak tangenciálních dopravních vztahů.
Kľúčové slová:
veřejná hromadná doprava, tangenciální doprava, Praha, autobusová linka, metro, tramvaj

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene