Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 

     
     
     Projects     
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Method reduction of fuel consumption and increase of vehicle power
Written by (author):
Department: Department of Transport and Handling (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. František Varga, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Metóda znižovania spotreby paliva a zvýšenie výkonu motorových vozidiel
Summary:Najdôležitejšie otázky pre diskusiu v oblasti zavádzania alternatívnych palív a aditív v doprave a manipulácii, najmä biopalív, je otázka znižovania spotreby paliva a zvýšenie výkonu motorových vozidiel. Taktiež postupne aj ďalšie otázky, ako je napríklad využitie poľnohospodárskych plôch, nadmerným používaných pohonných hmôt, zachovanie biodiverzity a ďalšie. Jedným z nástrojov, ktoré môžu poskytnúť odpovede na otázky o vplyve aditív na životné prostredie je moja práca, ktorá mapuje energetické nároky a emisie znečisťujúcich látok vo všetkých fázach životného cyklu, od ťažby surovín pre výrobu palív, cez ich výrobu, využiteľnosť v poľnohospodárstve, výroby a distribúcie pohonných hmôt sa podnecuje spaľovanie v motore. Práca zhŕňa výsledky výskumného projektu s cieľom, aby environmentálne a ekonomické hodnotenie používania fosílnych palív a biopalív v doprave bolo efektívnejšie. Hodnotením a zvýšením výkonu motorových vozidiel a zároveň analýz ekonomických nákladov s cieľom zníženia spotreby paliva. Výstupom práce je metodika, ktorá odráža skutočné podmienky a slúži pre certifikáciu aditív v súlade s európskou smernicou. Kľúčové slová: zvyšovanie výkonu, spotreba paliva, motorové vozidlá
Key words:zvyšovanie výkonu, spotreba paliva, motorové vozidlá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited