Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
     Záverečná práca     
     
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Metóda znižovania spotreby paliva a zvýšenie výkonu motorových vozidiel
Autor: Ing. Michaela Lopašková
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Metóda znižovania spotreby paliva a zvýšenie výkonu motorových vozidiel
Abstrakt:
Najdôležitejšie otázky pre diskusiu v oblasti zavádzania alternatívnych palív a aditív v doprave a manipulácii, najmä biopalív, je otázka znižovania spotreby paliva a zvýšenie výkonu motorových vozidiel. Taktiež postupne aj ďalšie otázky, ako je napríklad využitie poľnohospodárskych plôch, nadmerným používaných pohonných hmôt, zachovanie biodiverzity a ďalšie. Jedným z nástrojov, ktoré môžu poskytnúť odpovede na otázky o vplyve aditív na životné prostredie je moja práca, ktorá mapuje energetické nároky a emisie znečisťujúcich látok vo všetkých fázach životného cyklu, od ťažby surovín pre výrobu palív, cez ich výrobu, využiteľnosť v poľnohospodárstve, výroby a distribúcie pohonných hmôt sa podnecuje spaľovanie v motore. Práca zhŕňa výsledky výskumného projektu s cieľom, aby environmentálne a ekonomické hodnotenie používania fosílnych palív a biopalív v doprave bolo efektívnejšie. Hodnotením a zvýšením výkonu motorových vozidiel a zároveň analýz ekonomických nákladov s cieľom zníženia spotreby paliva. Výstupom práce je metodika, ktorá odráža skutočné podmienky a slúži pre certifikáciu aditív v súlade s európskou smernicou. Kľúčové slová: zvyšovanie výkonu, spotreba paliva, motorové vozidlá
Kľúčové slová:
zvyšovanie výkonu, spotreba paliva, motorové vozidlá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene