Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
     Záverečná práca
     
Projekty     
Publikácie
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Laboratórne skúšky filtrácie motorového oleja
Autor:
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Laboratórne skúšky filtrácie motorového oleja
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami motorových olejov a je zameraná na problematiku znečistenia motorového oleja. Zameriavame sa na základné informácie o motorových olejoch, na stručný opis procesov mazania, trenia a opotrebovania. Ďalej sú v práci opísané rôzne druhy mazív ich fyzikálne vlastnosti, prehľad metód a opis zariadení na meranie uvedených vlastností, rovnako uvádzame význam používania rôznych prísad do motorových olejov. Vybraté merania patria k najčastejšie používaným skúškam, pre získanie základných informácií o stave použitého motorového oleja. Vo vlastnej práci riešime teoretický návrh laboratórneho zariadenia na sledovanie účinnosti filtrácia motorového oleja v laboratórnych podmienkach.
Kľúčové slová:
filtre, laboratórne skúšky, filtrácia, účinnosť, motorový olej

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene