Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
Výučba
     
Záverečná práca     
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Prehľad dodávateľov neoriginálnych náhradných dielov osobných motorových vozidiel v SR
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Prehľad dodávateľov neoriginálnych náhradných dielov osobných motorových vozidiel v SR
Abstrakt:VALACHOVIČ, Maximilián: Prehľad dodávateľov neoriginálnych náhradných dielov osobných motorových vozidiel v SR. [Bakalárska práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Vedúci práce: Ing. Ľubomír Hujo, PhD. Stupeň kvalifikácie: Bakalár v študijnom programe Prevádzka dopravných a manipulačných strojov. SPU v Nitre, 2012. Počet strán: 51. Táto bakalárska práca sa v prvej kapitole zaoberá teoretickým pohľadom na automobil, jeho rozdelenie do skupín podľa platnej legislatívy, zaoberá sa pojmom a rozdelením náhradných dielov a vplyvom opotrebenia na ich výmenu či opravy. Ďalej popisujem blokovú výnimku pri výmenách náhradných dielov. V druhej kapitole sa venujem konkrétnym vybraným dodávateľom neoriginálnych náhradných dielov.
Kľúčové slová:
automobil, údržba, náhradné diely, dodávatelia , bloková výnimka.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene