Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
     Záverečná práca
     
Projekty
     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Optimalizácia dopravného cyklu a návrh vhodného zariadenia pre manipuláciu s materiálom
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia dopravného cyklu a návrh vhodného zariadenia pre manipuláciu s materiálom
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie, optimalizáciu a na nový návrh riešenia minimalizácie dopravo-manipulačných operácií pri manipulácie s tovarom. To znamená, že sme sa rozhodli navrhnúť zmeny v dopravno-manipulačných tokoch s hospodárnym riešením umiestnenia technologicko-výrobného procesu. V práci opisujeme aktuálny stav dopravno-manipulačných operácií v prevádzke, a navrhuje možné inovácie s cieľom zlepšiť tok materiálu v rámci vybraného výrobného podniku. Doprava, manipulácia s materiálom a skladovanie sú v podstate činnosti, ktoré nevytvárajú žiadne hodnoty, premietajú sa však do celkovej ceny výrobku, a preto sme sa zamerali na popisovanú oblasť dopravno-manipulačných tokov.
Kľúčové slová:
výrobný podnik, proces manipulácie, optimalizácia, dopravné cesty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene