Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

          Záverečná práca
     
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh skúšobného stavu na vyhodnocovanie filtrácie olejových filtrov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh skúšobného stavu na vyhodnocovanie filtrácie olejových filtrov
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce je predložiť návrh skúšobného stavu na vyhodnocovanie filtrácie olejových filtrov. V práci je podrobne rozobratá problematika znečistenia a filtrácie prevádzkových kvapalín, popísané sú jednotlivé prvky pre riadenie prietoku, samostatne opísané a graficky znázornené základné hydraulické obvody a meracie prístroje a zariadenia používané na meranie znečistenia prevádzkových kvapalín pri filtrácii. Dosiahnutím čo najnižšieho znečistenia prevádzkových kvapalín s použitím kvalitného filtra je možné zabrániť prevádzkovým poruchám strojov a zariadení a dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu práce.
Kľúčové slová:
znečistenie, filter, prietok

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene