Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
Abstrakt:
Bakalárska práca rozpracovaná v teoretickej a metodickej časti. Teoretická časť obsahuje kapitoly približujúce základné pojmy, definície a charakteristiky cestnej vnútroštátnej osobnej dopravy. V teoretickej časti sme sa venovali dopravnej politike, dopravnému trhu, dopytu po doprave, využitiu dopravných prostriedkov, tarife v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave, vymedzenie služieb autobusovej dopravy, výkonu osobnej dopravy a legislatíve cestnej osobnej dopravy. Našim cieľom práce bolo vytýčiť základné definície, pojmy, charakteristiky a znaky spomenutých pojmov. Pre dosiahnutie týchto vytýčených cieľov, bolo potrebné stanoviť si menšie ciele, kde sme podrobnejšie popísali základné princípy autobusovej dopravy, štruktúru dopravného trhu a faktory ovplyvňujúce dopyt po doprave. Posledným cieľom v metodickej časti, bolo rozpracovať históriu spoločnosti Turancar definovať charakteristické znaky spoločnosti a skladbu vozového parku.
Kľúčové slová:ciele v doprave, dopravný trh, cestná hromadná doprava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene