Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
     Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Optimization of transport routes for dangerous goods in freight transport on selected area of the Slovak Republic
Written by (author):
Ing. Marek Halenár, PhD.
Department:
Department of Transport and Handling (TF)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Miroslav Macák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Optimalizácia prepravných trás nebezpečného materiálu v nákladnej doprave na vybranom území SR
Summary:
V diplomovej práci poukazujeme na vážnosť situácie v problematike súvisiacej s prepravou nebezpečného materiálu, pričom cieľom bolo vytvorenie interaktívnej mapy okresov Trnavského kraja, kde prepravné spoločnosti obchádzaním spoplatnených dopravných koridorov vytvárajú rizikové situácie v úsekoch ciest. Pri havarijnej situácii môže dôjsť k významnému poškodeniu ekosystému, nakoľko využívané cesty nie sú uspôsobené pre prepravu nebezpečného tovaru. Navrhli sme riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť životného prostredia a samotného obyvateľstva. Zostavili sme prehľadnú interaktívnu mapu Trnavského kraja, ktorá upozorňuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na problematické dopravné koridory.
Key words:
preprava, Dohoda ADR, interaktívna mapa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited