Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Transport and Handling (TF)
Chief official - Department of Transport and Handling (TF)

Contacts     
     
Final thesis          
Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Intelligent transport systems in urban mass transportation
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
Summary:
Cieľom diplomovej práce, bolo popísať a navrhnúť riešenie, inteligentného dopravného systému v mestskej hromadnej doprave. Prvá časť diplomovej práce, sa zaoberá charakteristikou, rozdelením a popisom inteligentných dopravných systémov. V druhej časti je predstavená vybraná lokalita, v ktorej bude inteligentný systém aplikovaný. V rámci vlastnej práce sú na základe meraní vybrané najvhodnejšie oblasti pre použitie inteligentného systému a je navrhnutá jeho funkcia.
Key words:inteligentný systém, mestská hromadná doprava, preferencia, semafor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited