Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
     
Projekty     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie mobilnej a manipulačnej techniky vo vybranej oblasti
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie mobilnej a manipulačnej techniky vo vybranej oblasti
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá využitím mobilnej a manipulačnej techniky pri riešením krízových situácií, povodí vo vybranej oblasti. Jedná o rozbor vzniknutej situácie v obci Kopernica, ktorá sa nachádza v Banskobystrickom kraji, 6 kilometrov od mesta Kremnica. Práca zahŕňa upresnenie a oboznámenie sa so základnými pojmami týkajúcimi sa tejto problematiky, napríklad povodeň, povodňová škoda a ochrana pred povodňami. Taktiež je potrebné sa oboznámiť s druhmi manipulačnej a mobilnej techniky a ich základnými parametrami. V poslednej časti práce je zdokumentovaná povodňová situácia v dotknutej obci z roku 2010 spolu s uvedením typu a množstva techniky a materiálu, ktoré boli na zabezpečenie záchranných a zabezpečovacích prác nasadené.
Kľúčové slová:
mobilná technika, manipulačná technika, povodeň

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene