Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 

     
     
Záverečná práca          
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Preprava ADR v podmienkach Slovenskej republiky
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Preprava ADR v podmienkach Slovenskej republiky
Abstrakt:
Preprava tovaru a ochrana životného prostredia sú dve protichodné a zároveň veľmi úzko späté záležitosti. Ak sa preprava tovaru a jej profit povýšia nad potrebou ochrany dotknutých území, v konečnom dôsledku na to doplatia ľudia a to aj tí súčasní, ako aj budúce generácie. V bakalárskej práci sa zameriavane na popisovanie Dohody ADR popisujúcej možnosti prepravy nebezpečných tovarov v cestnej premávke na území SR tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a zdravia ľudí. Ďalej sú v práci popísané podmienky uskutočňovania prepravy nebezpečných vecí, pričom zdôrazdňujeme potrebu kvalitného a účinného systému prípravy osôb zúčastnených na celom prepravnom procese. V tejto súvislosti som taktiež považoval za bezpodmienečne potrebné sa zaoberať sa aj skladovaním nebezpečných vecí a stavom, ktorý aktuálne je na Slovensku.
Kľúčové slová:
preprava, cesta, Dohoda ADR, vozidlo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene