Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty
     
     Záverečná práca
     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Laboratórny výskum kvalitatívnych vlastností hydraulických a prevodových kvapalín
Autor:
Ing. Michaela Jánošová, PhD.
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Ing. Rastislav Škulec, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Laboratórny výskum kvalitatívnych vlastností hydraulických a prevodových kvapalín
Abstrakt:
JÁNOŠOVÁ, Michaela: Laboratórny výskum kvalitatívnych vlastností hydraulických a prevodových kvapalín [Dizertačná práca]. – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Technická fakulta; Katedra dopravy a manipulácie. Počet strán: 176. Cieľom práce bolo uskutočniť laboratórny výskum na testovanej prevodovo - hydraulickej kvapaline MOL Farm NH Ultra. Testovanie uvedenej prevodovo - hydraulickej kvapaliny bolo realizované na testovacom zariadení, ktoré umožňuje skúšať hydrostatické prevodníky a prevodovo - hydraulické kvapaliny. Práca je rozdelená do siedmich kapitol. Obsahuje 41 obrázkov, 49 tabuliek a 12 príloh. Prvá kapitola je venovaná prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky z oblastí zameraných na jednotlivé druhy opotrebenia, hydrostatické prevodníky, ich charakteristiky a skúšanie, pozornosť bola venovaná hydraulickým kvapalinám a vlastnostiam, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu. V ďalšej časti práce sú stanovené ciele a metodické postupy pre ich splnenie s výberom vhodných meracích a vyhodnocovacích prístrojov. Výsledky práce zahŕňajú vyhodnotenie vybraných vlastností hydrogenerátora so zameraním na jeho prietokové vlastnosti a prietokovú účinnosť, vyhodnotenie fyzikálnych vlastností vzoriek testovanej prevodovo - hydraulickej kvapaliny a vyhodnotenie odoberaných vzoriek ICP spektrometriou v stanovených intervaloch podľa metodiky práce.
Kľúčové slová:hydrostatické prevodníky, prevodovo - hydraulické kvapaliny, laboratórny výskum, fyzikálne vlastnosti, ICP spektrometria

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene