Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

          Záverečná práca
     
Projekty     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Navrhnutie vybavenia autoservisu osobných motorových vozidiel s analýzou vstupných nákladov
Autor:
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Navrhnutie vybavenia autoservisu osobných motorových vozidiel s analýzou vstupných nákladov
Abstrakt:Uvedená diplomová práca sa zaoberá navrhnutím zariadenia autoservisu pre osobné motorové vozidlá. Úvod práce je venovaný histórii -- hlavne vynájdeniu kolesa, ktoré je vlastne základom toho, aby v budúcnosti mohli byť skonštruované ďalšie dopravné prostriedky, kde koleso tvorí základ. Vúvode práce sme popisovali súčasný stav riešenia danej problematiky v oblasti autoservisov. Konkrétne to bolo zavedenie blokovej výnimky, ktorá sa v súčasnosti rieši a zavádza sa do praxe v jednotlivých autoservisoch. Je to zmena, pri ktorej môže aj neautorizovaný autoservis vykonávať za určitých podmienok všetky činnosti presne tak, ako autorizovaný autoservis. Ďalšia časť práce hovorí o rozdelení motorových vozidiel do jednotlivých kategórií, podľa členenia Európskej hospodárskej komisie (EHK). Tiež sme si popísali jednotlivé podkategórie, ktoré tieto hlavné kategórie obsahujú, ako aj rozdelenie kategórie M1 pri osobných automobiloch.Súčasťou práce je tiež vybavenie servisov -- popísanie jednotlivých náhodne vybraných zariadení, ktoré môže servis vlastniť. Bližšie si budeme špecifikovať technické parametre jednotlivých zariadení, pretože náš trh nám ich ponúka veľa.Vo vlastnej časti tejto práce je spracovaný cenový prehľad jednotlivých zariadení, ktoré bude obsahovať náš autoservis pre osobné motorové vozidlá. Nakoľko už názov práce hovorí o navrhnutí vybavenie autoservisu a o analýze vstupných nákladov, tak sme si toto vybavenie navrhli a analýzu urobíme porovnávacou metódou. Porovnáme cenové ponuky od jednotlivých firiem, ktoré sme oslovili, aby nám poslali cenovú ponuku a následne sa rozhodneme, ktoré zariadenie bude do nášho autoservisu zaobstarané.
Kľúčové slová:
zariadenie autoservisu, autoservis, porucha, oprava auta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene