Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty          Záverečná práca
     
     
          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
Autor:
Pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
Abstrakt:
Diplomová práca je venovaná predstaveniu niekoľkých typov inteligentných dopravných systémov využívaných v súčasnosti. Pozornosť je upriamená predovšetkým na systémy v mestskej hromadnej doprave. Cieľom záverečnej práce je predstaviť novú funkčnú koncepciu monitorovania vozidiel, ktorá poskytuje cestujúcim informácie o polohe vozidiel mestských autobusových liniek. Navrhovaný systém sa vyznačuje nekonvenčným spôsobom získavania a spracovania informácií bez zachytávania signálu GPS. Systém využíva už existujúce dátové pripojenie vo vozidle, čím sa dosiahne úspora prevádzkových nákladov. Diplomová práca poskytuje základný prehľad o cenách služieb satelitného monitorovania vozidiel vybraných spoločností a porovnanie ich nákladov s navrhovaným systémom. Obsahuje tiež charakteristické vlastnosti porovnávaných systémov, ich výhody a nevýhody. V záverečnej časti sú zaznamenané výpočty pre určenie rýchlosti prenosu dát s využitím rôzneho typu internetového pripojenia a zhodnotenie aktuálnosti poskytovaných informácií.
Kľúčové slová:
inteligentné dopravné systémy, monitorovanie vozidiel, mestská hromadná doprava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene