Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikační číslo: 1182
Univerzitní e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Využitie GPS v podmienkach nákladnej dopravy
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Využitie GPS v podmienkach nákladnej dopravy
Abstrakt:V diplomovej práci som sa venoval využitiu technológií GPS v podmienkach cestnej nákladnej dopravy. Hlavným cieľom bolo zosumarizovanie známych poznatkov o GPS a ich využitie v prostredí dopravno-logistického podniku. Praktická realizácia bola vykonaná v spoločnosti Galliker Slovakia s.r.o.. Predmetom skúmania bol telematický systém Nufatron, ktorý je v spoločnosti zavedený. Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je zameraná na zosumarizovanie známych poznatkov o technológii GPS a jeho využití v cestnej nákladnej doprave. V druhej kapitole sú vymedzené ciele diplomovej práce. Tretia kapitola je zameraná na metodiku práce, metódy skúmania a pracovný postup. Štvrtá kapitola obsahuje podrobný popis skúmaného systému a jeho podsystémov a ich funkcie v podniku. V záverečnej kapitole sú vyhodnotené a zosumarizované výsledky práce a ich vplyv na fungovanie v spoločnosti Galliker Transport & Logistics.
Klíčová slova:
GPS systém, Galliker Transport & Logistics, Dopravná telematika, Cestná nákladná doprava, Monitorovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně