Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 

     
     
     
Projects     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The Utilization of GPS in the Terms of Freight
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Opponent:
Ing. Oľga Urbanovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie GPS v podmienkach nákladnej dopravy
Summary:
V diplomovej práci som sa venoval využitiu technológií GPS v podmienkach cestnej nákladnej dopravy. Hlavným cieľom bolo zosumarizovanie známych poznatkov o GPS a ich využitie v prostredí dopravno-logistického podniku. Praktická realizácia bola vykonaná v spoločnosti Galliker Slovakia s.r.o.. Predmetom skúmania bol telematický systém Nufatron, ktorý je v spoločnosti zavedený. Diplomová práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola je zameraná na zosumarizovanie známych poznatkov o technológii GPS a jeho využití v cestnej nákladnej doprave. V druhej kapitole sú vymedzené ciele diplomovej práce. Tretia kapitola je zameraná na metodiku práce, metódy skúmania a pracovný postup. Štvrtá kapitola obsahuje podrobný popis skúmaného systému a jeho podsystémov a ich funkcie v podniku. V záverečnej kapitole sú vyhodnotené a zosumarizované výsledky práce a ich vplyv na fungovanie v spoločnosti Galliker Transport & Logistics.
Key words:
GPS systém, Galliker Transport & Logistics, Dopravná telematika, Cestná nákladná doprava, Monitorovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited