Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

          
     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie prevádzky vybraných vozidiel hromadnej dopravy za sledované obdobie
Autor: Ing. Slavomír Hrivnák
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie prevádzky vybraných vozidiel hromadnej dopravy za sledované obdobie
Abstrakt:Diplomová práca s názvom Zhodnotenie prevádzky vybraných vozidiel hromadnej dopravy za sledované obdobie je zameraná na zhodnotenie prevádzky trolejbusov v rámci MHD Bratislava. Cieľom diplomovej práce je teda zhodnotenie prevádzky vybraných vozidiel MHD Bratislava v sledovanom dvojročnom období s porovnaním výkonového využitia daných prostriedkov v zmysle sledovaných kritérií: poruchy (údržba, servis, opravy, havárie) a plánované opravy. Diplomová práca je rozdelená do šiestich kapitol. Prvá kapitola je teoretického zamerania, analyzuje vozidlá MHD a podmienky ich prevádzkovania vo všeobecnosti, pričom následne sa zameriava na jednotlivé kritériá prevádzky ako sú poruchy, údržba, servis, opravy, havárie a plánované opravy. Zameriava sa i na prevádzkové náklady a plánovanie v zmysle prevádzky vybraných vozidiel hromadnej dopravy, ako aj na výkonové využitie jednotlivých prostriedkov v prevádzke vozidiel. Druhá kapitola poskytuje pohľad na súčasné využívané typy vozidiel v MHD a ich prevádzku. Poukazuje tiež na nové možnosti v rámci úspory nákladov na prevádzkovanie vybraných vozidiel MHD. Následne práca v dvoch kapitolách prezentuje cieľ a metodiku práce. Posledné dve kapitoly predstavujú praktickú časť práce spolu s diskusiou, pričom ide o interpretáciu výsledkov v zmysle prevádzky vozidiel MHD Bratislava za skúmané obdobie a v závere sú prezentované odporúčania pre prax v rámci efektívnejšieho využívania vozidiel MHD v prevádzke.
Kľúčové slová:
náklady na prevádzku, oprava, údržba, servis, prevádzka, vozidlá mestskej hromadnej dopravy, výkonové využitie, havária

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene