Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Transport and Handling (TF)

     
     
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
MEASUREMENT OF THE HYDROGENERATOR IN LABORATORY CONDITIONS
Written by (author): Ing. Maroš Kyšeľa
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Meranie zaťaženia hydrogenerátora v laboratórnych podmienkach
Summary:
V súčasnej dobe sú výrobcovia hydraulických zariadení neustále konfrontovaní s požiadavkou zvyšovania kvality hydraulických systémov a znižovania zaťaženia životného prostredia. Jednotlivé prvky hydraulického obvodu spolu s hydraulickou kvapalinou majú spĺňať všetky podmienky, ktoré sa pri prevádzke hydraulických systémov vyskytujú. Preto sa využívajú skúšky hydraulických prvkov a kvapalín, ktoré v laboratórnych podmienkach napodobňujú prevádzkové zaťaženie, ktorého priebeh predpisuje väčšinou norma, alebo samotné modelové príklady z praxe. Po ukončení testov nastáva rozbor fyzikálnych vlastností zariadenia a analyzujú sa jednotlivé výstupy. Pre potrebu skrátenia prevádzkových skúšok hydraulických prvkov, bolo navrhnuté a zostrojené skúšobné laboratórne hydraulické zariadenie, ktorého funkčnosť budeme overovať.
Key words:
hydraulické zariadenie, hydraulický obvod, laboratórne skúšobné zariadenie, hydraulická kvapalina, hydrostatické prvky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited