Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Posúdenie stavu hydraulického systému kolesového traktora
Autor:
Ing. Miloš Rajtar
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Koloman Krištof, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Posúdenie stavu hydraulického systému kolesového traktora
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá prietokovými charakteristikami zubového hydrogenerátora UD 25L na poľnohospodárskom traktore Zetor 12145. Je rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole je popísaný prehľad riešenej problematiky, v druhej kapitole sú dané ciele práce, v tretej je podrobne rozobratá metodika meraní a vo štvrtej sú vyhodnotené namerané výsledky. Výsledky boli merané na základe simulovanej záťaže pomocou zaťažovacieho zariadenia so škrtiacim ventilom OWATONNA. Hodnoty prietokových charakteristík sú v tolerancii, ktorú udáva výrobca.
Kľúčové slová:
traktor, hydrogenerátor, prietok, tlak

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene