Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
     
Záverečná práca
     
     
          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh metódy kontroly emisného stavu vozidiel kategórie L
Autor:
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Rastislav Bernát, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh metódy kontroly emisného stavu vozidiel kategórie L
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je návrh metódy kontroly a overenia emisného stavu motocyklov v prevádzke. V prvej časti je stručne popísaná história motocyklov, vysvetlený proces spaľovania zmesi v spaľovacom motore, objasnená je problematika týkajúca sa horenia paliva v spaľovacom priestore a tvorba škodlivých plynov, ktoré pri tomto horení vznikajú. Druhá časť práce je venovaná samotnému návrhu metodiky, výberu reprezentatívnej vzorky motocyklov a príprave experimentálnych meraní. Výsledky meraní, ktoré boli spracované do tabuliek a prehľadných grafov, poskytli prehľad o tom, v akom rozsahu je možné vykonať emisnú kontrolu motocyklov súčasne dostupnými meracími prístrojmi a taktiež o nedostatkoch, ktoré bude potrebné odstrániť, aby boli merania presnejšie a mali požadovanú výpovednú hodnotu.
Kľúčové slová:
motocykel, spaľovacie motory, emisná kontrola, metodika kontroly

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene