Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výučba     
     
     
Publikácie     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Výpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadenia
Autor:
Pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Výpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadenia
Abstrakt:Cieľom práce bude návrh štvorkĺbového mechanizmu pre mikro rýpadlo, výber podkopovej lopaty a lineárneho hydromotora. Návrh bude obsahovať použitý materiál a jeho kontrola na základe silových a kinematických prepočtov. Štvorkĺbový mechanizmus bude obsahovať vodiace tyče, mazacie čapy a puzdra. Mechanizmus bude pripojený k spodnému úchopu podkopovej lopaty, k lineárnemu hydromotoru a k ramenu mini rýpadla. Výpočty sa budú realizovať pri dvoch zaťaženiach. Prvé bude zaťaženie lopaty pracovným materiálom, keď bude podkopová lopata v horizontálnej polohe. Druhé zaťaženie bude pre lopatu vo vylamovacej polohe a pracovný tlak lineárneho hydromotora. Tým pádom to bude maximálne zaťaženie štvorkĺbového mechanizmu a lopaty.
Kľúčové slová:mikro rýpadlo, kinematika, konštruovanie mechanizmov, kontrola pevnosti materiálov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene