Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     
     
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
Autor:
Bc. Peter Žáčik
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Riešenie dopravných systémov v osobnej doprave
Abstrakt:
Bakalárska práca prináša prehľad o súčasnom stave verejnej hromadnej dopravy na Slovensku, konkrétnejšie v Nitre. Definuje základné pojmy v cestnej hromadnej doprave. Práca je rozpracovaná do dvoch častí teoretickej a výskumnej. V úvode je pozornosť venovaná mestskej hromadnej doprave, jej histórii a samozrejme súčasnosti mestskej hromadnej dopravy na Slovensku. V nasledujúcich kapitolách práca analyzuje silné a slabé stránky verejnej osobnej dopravy. Konkretizuje mestskú hromadnú dopravu v Nitre, taktiež popisuje jej históriu a súčasný stav. Definuje vybavovací systém, systém vybavovania cestujúcich. Práca poukazuje aj na informačný systém v mestskej hromadnej doprave, na charakteristiku a využiteľnosť inteligentných dopravných systémov a na integrovaný dopravný systém. V druhej časti práce je pozornosť venovaná charakteristike dopravnej sieti v meste Nitra, rozpisu vozového parku dopravného podniku ARRIVA NITRA, a.s.. V práci sú taktiež rozpísané typy a technické parametre vozidiel MHD. V závere práce je navrhnutý alternatívny prejazd cez rieku Nitra, konkrétne cez Most univerzity v prípade, ak by došlo k úplnému uzavretiu mosta na Tr. A. Hlinku dvomi autobusovými linkami č. 2 a č.12.
Kľúčové slová:
autobusy, mestská hromadná doprava, dopravná sieť, vybavovací systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene