Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identifikačné číslo: 1182
Univerzitný e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 
docent - Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Vedúci pracoviska - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

     
     
     
Projekty     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Optimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podniku
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Optimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podniku
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je optimalizácia manipulačných operácií pracovného procesu s identifikáciou časových strát pri manipulácii s materiálom, s cieľom zvýšenia produktivity výrobného procesu. Prvá časť práce popisuje súčasný stav materiálového toku s manipulačnými operáciami a definovaním vybraných nástrojov. Vo vlastnej práci sú popísané príčiny časových strát v manipulačnom procese s navrhnutím nápravných opatrení a ich implementovaním v procese výroby s cieľom optimalizácie manipulačných operácií.
Kľúčové slová:podnikové procesy, optimalizácia manipulačných operácií, optimalizácia výrobného procesu, výrobná linka, logistický tok, kanban, plytvanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene