Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Identification number: 1182
University e-mail: lubomir.hujo [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
     
Projects     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Analysis of traffic accidents in road transport in the selected region
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióne
Summary:
Diplomová práca analyzuje nehodovosť v cestnej doprave vo vybranom regióne. Zameranie bolo na spracovanie štatistických údajov dopravnej nehodovosti za roky 2017, 2018 a 2019. Na základe vypracovaných tabuliek z údajov Ministerstva vnútra SR sme zostrojili grafy a porovnali hodnoty medzi sebou. Ešte pred samotným spracovaním, sme popísali v teoretickej časti práce dopravu a jej delenie. Ďalej sme popísali čo je to nehoda, psychológiu nehôd a fázy nehodového deja. K moderným vozidlám neodmysliteľne patria aj aktívne prvky, ktoré slúžia na zníženie dopravnej nehodovosti.
Key words:
nehoda, doprava, dopravná nehodovosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited